「zowel ... als」のオランダ語-英語辞書

NL

「zowel ... als」英語 翻訳

NL zowel ... als
volume_up
{所有名詞}

zowel ... als
Vakbonden, zowel als werkgeversorganisaties willen hen organiseren.
Both trade unions and employers ' organisations would like to see arrangements made for them.
Ongelofelijk nuttige plant, zowel als bron van eiwitten als voor geneesmiddelen.
Fantastically useful plant, both for protein and for medicine.
Ik accepteer dit met weinig vreugde in mijn hart, zowel als afgevaardigde alsook als jurist.
I accept this with a heavy heart, both as an MEP and a lawyer.

"zowel ... als"に類似した翻訳-英語

zowel 接続詞
als 副詞
als 接続詞
als 前置詞
English
als 所有名詞
English

英語での"zowel ... als"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchNu worden de prijzen getorpedeerd, zowel van buitenaf als binnen de Gemeenschap.
However, prices are being undermined from outside as well as inside the Community.
DutchWij moeten dit soort acties veroordelen zowel buiten als binnen de Europese Unie.
We should condemn these sort of acts outside the European Union as well as inside.
DutchZe heeft partij gekozen en daarmee zowel gerechtigheid gebracht als onrecht gedaan.
The international community spoke out for justice and injustice at the same time.
DutchDeze amendementen zijn voor zowel de consumenten als de industrie een slechte zaak.
These amendments are a bad and unnecessary deal for consumers and the industry.
DutchEr is op dit punt zowel publieke bewustwording nodig als financiële ondersteuning.
This is where there is a need for public awareness and also for financial support.
DutchEn deze kaart wordt zowel door de Commissie als de lidstaten reeds gebruikt.
This is what was proposed by Mr Sterckx, among others, as I already mentioned.
DutchZowel mijn fractie als die van mevrouw Sommer hebben zich ermee beziggehouden.
It is not just on the mind of my group, it is, of course, also on Mrs Sommer's mind.
DutchZowel architectuur als techniek en bouwkunde zijn wetenschappelijke disciplines.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
DutchDe omstandigheden zijn moeilijk, zowel politiek als in iedere andere zin van het woord.
The environment is difficult, politically, and in every other sense of the word.
DutchDaarmee houden zowel amendement 9 als amendement 13 van de rapporteur verband.
Two of the rapporteur's amendments - No 9 and No 13 - relate to this point.
DutchHet gaat hierbij zowel om Noord-Afrika als om Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika.
This applies to North Africa as well as South East Asia and Latin America.
DutchZowel intern als extern zullen onze economische betrekkingen op een ander plan komen.
Internally and externally our economic relations are set to reach a new plane.
DutchOpleiding is de sleutel tot succes, zowel voor directeuren als voor hun personeel.
Training is the key to the success of managers as well as their workforce.
DutchDe verandering moet echter zowel van binnenuit als van de overheid komen.
However, change must happen from the inside as well as on the part of government.
DutchZo hebben zowel het contingent als de vrijwaringsmaatregelen geen enkel effect.
As a result, the quota and safeguard procedures are becoming meaningless.
DutchDat zijn de principes die wij zowel binnen als buiten dit Parlement verdedigen.
That is what we have pledged to do within this Parliament and outside it.
DutchZowel risico´s als voordelen zijn inherent aan iedere nieuwe technologie.
Every new technology conceals risks within itself but also promises advantages.
DutchMijn fractie geeft haar steun zowel aan het verslag als aan bijna alle amendementen.
My political group will support it, together with almost all the amendments.
DutchIntegreren is inpassen, samengaan, zowel politiek als economisch één worden.
Integration means inclusion, unification, political, as well as economic, completion.
DutchZowel de Commissie, als de Raad en het Parlement, moeten actief optreden.
The Commission needs to play an active role, as do the Council and Parliament.