「tot in de puntjes」のオランダ語-英語辞書

NL

「tot in de puntjes」英語 翻訳

volume_up
tot in de puntjes [イディオム]
NL

tot in de puntjes [イディオム]

volume_up
tot in de puntjes (同様に: tot in detail, tot in het kleinste detail)

"tot in de puntjes"に類似した翻訳-英語

tot 前置詞
in 形容詞
English
in 前置詞
in- 前置詞
English
in-
English
innen 動詞
de 冠詞
English

英語での"tot in de puntjes"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchAlle aspecten dienen tot in de puntjes te worden geanalyseerd in het licht van de ervaring.
All aspects must be fully analysed in the light of experience.
DutchDeze hoeft niet tot in de puntjes te gebeuren, maar de basisgegevens moeten op een doordachte manier geharmoniseerd worden.
It does not have to be taken to the final degree, but there has to be a sensible harmonization of basic data.
DutchAlles moet tot in de puntjes worden voorbereid, omdat we geen problemen willen zoals die welke nu spelen.
It also has to be carefully choreographed because we want to rule out any difficulties like the ones we are faced with at the moment.
DutchWij moeten er met dit Parlement op toezien dat het tot in de puntjes wordt uitgevoerd, zodat we onze munt ook stabiel kunnen houden.
We in this Parliament must make sure that it is applied rigorously so that we can protect the stability of our currency.
DutchMIKE is een tot in de puntjes verzorgd stelsel, maar het heeft geen soelaas gebracht en zal dit volgens vele specialisten ook in de toekomst niet doen.
The MIKE system that has been set up, which is highly sophisticated, has not yet provided, and will not provide, according to a number of specialists, a satisfactory answer.