「rondom」のオランダ語-英語辞書

NL

「rondom」英語 翻訳

NL rondom
volume_up
{形容詞}

英語での"rondom"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchHierdoor zal het wegverkeer in en rondom de stad Limerick aanzienlijk toenemen.
This will cause an increase of heavy road traffic in the Limerick city area.
DutchIs de huidige juridische situatie rondom het levensmiddelenrecht nog voldoende?
Does the present legal situation surrounding food law still meet the needs of today?
DutchDeze twee landen, het gebied rondom de Zwarte Zee, hebben enorme vooruitgang geboekt.
These two countries, constituting the Black Sea Region, have made enormous advances.
DutchIk haal maar één voorbeeld aan: de problemen rondom justitie in onze landen.
I present just one symbolic case: the issue of justice in our countries.
DutchDe gebeurtenissen rondom het verslag waren echter absoluut niet goed.
The circumstances surrounding the report were anything other than satisfactory.
DutchIk vraag mij daarom wel af of de norm rondom tankstations gehaald zal worden.
I do wonder therefore if the standard for petrol stations will be met.
DutchRondom de top van Barcelona is veel frustratie te horen over het ontbreken van tempo.
The lack of momentum at the Barcelona Summit has been very frustrating.
DutchZal dat ter sprake komen op 1 mei, tijdens de feestelijkheden rondom de uitbreiding?
Will we discuss this matter on 1 May, at the enlargement celebrations?
DutchHoe we dat doen: we observeren de manier waarop sterren rondom het zwarte gat draaien.
And the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
DutchIk ben overigens ook voorstander van deelname van onze partners rondom de Middellandse Zee.
I would also argue in favour of our Mediterranean partners being involved.
DutchOok vele andere thema's rondom openbare veiligheid zijn actuele onderwerpen op het internet.
Similarly, many other issues concerning public safety is a hot topic on the Internet.
DutchWij zijn ons volledig bewust van de politieke gevoeligheden rondom deze kwestie.
We are fully aware of the political sensitivity of this issue.
DutchEen dergelijke houding is een van de oorzaken van de crisis rondom deze Grondwet.
That is one aspect of the crisis surrounding this constitution.
DutchHet was dus een goed idee onze aandacht te vragen voor wat er rondom de wederopbouw gebeurt.
It is right that attention is drawn to what is happening with regard to reconstruction.
DutchDat was de kern van de discussie rondom het Europees arrestatiebevel.
That was the essence of the discussion on the European arrest warrant.
DutchLaten wij de zucht naar sensatie rondom het werk van de Rekenkamer indammen.
Let us stop sensationalising the work of the Court of Auditors.
DutchDaarom heb ik rondom paragraaf 10 de amendementen 3 en 4 ingediend.
For this reason, I have tabled Amendments Nos 3 and 4 to paragraph 10.
DutchVan de olievoorraden in de wereld bevindt 80 procent zich in de gebieden rondom de Europese Unie.
80 % of the world’ s oil resources are to be found in the regions surrounding the Union.
DutchEn welke mensen rondom president Bush houden zich met de GGO's bezig?
Likewise, who, in President Bush's entourage, is looking at GMOs?
DutchDe sfeer rondom het besluit over het beginnen van toetredingsonderhandelingen kan nauwelijks slechter zijn.
The atmosphere on the eve of the decision on accession talks could not be worse.