「loonsverhoging」のオランダ語-英語辞書

NL

「loonsverhoging」英語 翻訳

NL loonsverhoging
volume_up
{de}

1. ビジネス

loonsverhoging
De Duitse staalarbeiders krijgen bijvoorbeeld een loonsverhoging van 4 % en ik ben blij voor hen.
For example, I am very happy for the German steel workers who have obtained a 4 % wage increase.

英語での"loonsverhoging"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchMet de loonsverhoging zal dit ook de lasten verlichten van de armen en de arbeidersklasse.
As wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
DutchDe loonsverhoging moet gelijke tred houden met de productiviteitsverbetering.
Furthermore, productivity gains and wage increases must go hand in hand.
DutchWe nodigden ze uit om drie procent meer te sparen elke keer dat ze loonsverhoging kregen.
We invited them to save three percentage points more every time they get a pay raise.
DutchVelen van ons krijgen zelfs een aanzienlijke loonsverhoging en dat is niet gerechtvaardigd.
However, many of us would receive a large pay rise, which would be totally unjustified.
DutchDaarentegen krijgen velen van ons een aanzienlijke loonsverhoging, hetgeen niet gerechtvaardigd is.
However, many of us would receive a large pay rise, which would be totally unjustified.
DutchDaarom staan zowel loonsverhoging als belastingverlaging voor de laagstbetaalden op de Ierse agenda voor 2001.
Therefore both wage rises and tax cuts for the low paid are on the agenda for Ireland in 2001.
DutchMaar het slechte nieuws is dat hij alle ambtenaren en militairen met een loonsverhoging probeert om te kopen.
Mr President, I suppose I can start on a note of slight optimism in that President Mugabe has now named the days for the election as 24 and 25 June.
DutchZe nemen een beetje van de loonsverhoging mee naar huis en geven meer uit -- leggen een beetje van de verhoging in in een pensioenspaarplan.
They take a little bit of the increase in the paycheck home and spend more -- take a little bit of the increase and put it in a 401(k) plan.
DutchNatuurlijk moet men zorgen dat men de meerderheid achter zich krijgt, maar iedere vakbond die 3 % loonsverhoging nastreeft, begint met 6 % te eisen.
Of course it is essential to seek a majority but, as every trade union knows, to secure a 3 % pay rise you must start by asking for 6 %.
DutchOmdat ze het gevoel hebben dat loonsvermindering erger is dan loonsverhoging, zelfs wanneer het totale loon hoger is in de dalende periode.
Because they had the sense that declining wages are worse than rising wages, even when the total amount of wages is higher in the declining period.
DutchEen zijde zegt: wij willen 5 % loonsverhoging, de andere zijde zegt daarop: 2 % is het maximum en zelfs dan zullen er nog bedrijven failliet gaan.
One side comes along and says, ' we want a 5 % pay rise ', and the other side says, ' we can only manage 2 %, and even then some firms will go bankrupt '.