「interesseren」のオランダ語-英語辞書

NL

「interesseren」英語 翻訳

NL interesseren
volume_up
[interesseerde|geïnteresseerd] {動詞}

interesseren (同様に: belang inboezemen)
In dit kader zou ik drie kwesties willen aanstippen die mij bijzonder interesseren.
There are three questions which interest me particularly in this respect.
Af en toe interesseren ze me. ~~~ En ik heb er veel beelden van in mijn notitieboekjes.
They occasionally interest me, and I have many pictures of them in my notebooks.
Omdat we het over zaken hebben die de mensen niet in het minst interesseren.
Because we talk about things that do not interest people in the slightest.
interesseren (同様に: boeien)

英語での"interesseren"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchMaar de laatste tijd ben ik me steeds meer gaan interesseren voor religie.
(Laughter) So, not very. ~~~ But I've become increasingly interested in religion.
DutchZe interesseren zich vooral voor die zaken die onze soldaten kunnen helpen.
They proceed to tell me a story which comes down to basically the following.
DutchWie zou het immers interesseren dat het deeltijd- en beroepsimkers financieel slecht gaat?
Who cares that commercial and part-time beekeepers are having a hard time of it?
DutchAls de mensen maar meer van Europa afweten, gaan ze zich er vanzelf voor interesseren.
If people are going to be interested in Europe, they have to know about it.
DutchHet is een kleine droevige anekdote, maar een die u ongetwijfeld zal interesseren.
It is a sad little story but I knew you would be interested to hear it.
DutchVoor hen die zich in deze keuzes interesseren, zijn er veel dingen die je kan doen.
For those of you who are interested in these choices, there are lots of things you can do.
DutchHet zou mij interesseren om de opmerkingen van commissaris Brittan hierover te mogen vernemen.
I would be interested to hear Commissioner Brittan's observations on that aspect.
DutchIk tracht al twaalf jaar Raad en Commissie voor dit thema te interesseren.
For 12 years I have been trying to make the Council and the Commission aware of this issue.
DutchWie zou het immers interesseren dat imkers nauwelijks opvolgers in hun beroep hebben?
Who cares that there are hardly any young beekeepers to take over?
DutchReeds op mijn vijftiende begon ik me voor zonne-energie te interesseren.
Right when I was 15 was when I first got interested in solar energy.
DutchWie zou het immers interesseren dat de ontwikkeling van de bijenteelt in vele regio's rampzalig is?
Who cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
DutchDat mag u blijven denken, beste collega, maar dat zal het Parlement niet erg interesseren.
He can carry on believing that, but I do not believe that this House is particularly interested.
DutchWaren er maar vele afgevaardigden die zich interesseren voor ouderen!
If only more Members would concern themselves with the elderly!
DutchHet zal u wellicht interesseren dat dominee Owen vandaag op de publieke tribune aanwezig is.
Members may be interested to know that the Reverend Owen is with us today in the public gallery.
DutchIk betreur het overigens dat veel mannen zich vaak niet interesseren voor dit belangrijke onderwerp.
I also regret the fact that many men are often not interested in this important question.
DutchZij interesseren zich niet voor een gemeenschappelijk buitenlands beleid, een gemeenschappelijk defensiebeleid.
They are not interested in a common foreign policy and in the defence of Europe.
DutchIndien naast elkaar geplaatst, zullen ze zich voor elkaar interesseren.
So if I put them next to each other, they get interested.
DutchDe resultaten van de referenda in Frankrijk en Nederland vorig jaar interesseren u helemaal niets.
You could not give a damn about the referendum results in France and in the Netherlands last year.
DutchWaarom wil ik mij als Nederlands afgevaardigde interesseren in dit gebied?
Why am I as a Dutch MEP interested in this region?
DutchNatuurlijk kan je zoeken op vragen die je interesseren door dezelfde hash code te gebruiken.
And of course you can search to find the questions that you're interested in by using the same hash code.