「interesse」のオランダ語-英語辞書

NL

「interesse」英語 翻訳

volume_up
iemands interesse wekken voor {動} [例]
NL

interesse {de}

volume_up
Ik waardeer de interesse van het Europees Parlement voor de situatie in Tsjetsjenië.
I appreciate the European Parliament's interest in the situation in Chechnya.
Voor deze sector is buitenlandse interesse en er zijn al onderhandelingen begonnen.
Foreign interest exists in this sector and negotiations are in progress.
Ik geef toe dat dit specifieke geval mijn interesse voor dit probleem heeft gewekt.
I confess, this particular case was actually one that piqued my interest in this.

英語での"interesse"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。

DutchHet is een serieus debat en we kijken en luisteren er met grote interesse naar.
It is a genuine debate and we watch it and listen to it with considerable interest.
DutchIk geef toe dat dit specifieke geval mijn interesse voor dit probleem heeft gewekt.
I confess, this particular case was actually one that piqued my interest in this.
DutchSnel, omdat de consument zijn interesse verliest als het allemaal te lang duurt.
It needs to be speedy because if matters take too long consumers will lose interest.
DutchDe bedrijfswereld moet zelf deze zaak in handen nemen en meer interesse tonen.
Industry must itself take over and show greater interest than it has done hitherto.
DutchIk waardeer de interesse van het Europees Parlement voor de situatie in Tsjetsjenië.
I appreciate the European Parliament's interest in the situation in Chechnya.
DutchKort genoeg om de interesse te wekken, maar lang genoeg om het onderwerp te bedekken.
It should be short enough to arouse interest, but long enough to cover the subject.
DutchDeze interesse blijft bestaan omdat er nog altijd een heleboel op het spel staat.
It continues because the issues at stake are no less important now than they ever were.
DutchZeer aan te raden voor iedereen met interesse in de kunst van het vertalen.
It's highly recommended for anyone who's interested in the translator's art.
DutchVoor deze sector is buitenlandse interesse en er zijn al onderhandelingen begonnen.
Foreign interest exists in this sector and negotiations are in progress.
Dutch(Gelach) ...verloor haar interesse, en ging terug naar waar ze goed in is.
(Laughter) And lost interest with him, and went back to what she does best.
DutchEn het object, de koopwaar waar je interesse voor hebt, kan gescand worden.
And so then the object -- the merchandise that you're interested in -- can be scanned.
DutchIk kreeg hier interesse voor omdat dat een voor de hand liggende vraag leek.
Well, I got interested in this because it seemed to me that it was an obvious question.
DutchHoe moeten wij de interesse van jongeren en vrouwen voor de wetenschap wekken?
How are we to awaken the interest of young people and women in science?
DutchDe verdere ontwikkeling zal door velen met grote interesse gevolgd worden.
There are a lot of people who will be watching further developments with great interest.
DutchDe eerste vraag die moet worden gesteld is: waarom deze interesse in meetinstrumenten?
The first question to ask is: why the interest in measuring instruments?
DutchEn zoals alle goede soaps slaat het 20 jaar over als de interesse van het publiek verandert.
And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.
DutchDit programma kan rekenen op een buitengewone interesse bij de jeugd.
This programme is attracting an extraordinary amount of interest from young people.
DutchEr was overal veel interesse voor onderzoek en opleiding op Europees niveau.
A high level of interest in research and learning at European level was evident everywhere.
DutchDaaruit mag men echter niet concluderen dat de anderen voor de zaak geen interesse hebben.
One should not conclude from this, however, that others are not interested.
DutchHet doet mij veel deugd dat zoveel collega's interesse voor aquacultuur hebben opgevat.
It is very reassuring that so many colleagues have taken such an interest in aquaculture.