「iemand anders die」のオランダ語-英語辞書

NL

「iemand anders die」英語 翻訳

「iemand anders die」の文脈の例文を見てください。

"iemand anders die"に類似した翻訳-英語

iemand 名詞
iemand 形容詞
English
iemand 前置詞
English
iemand 所有名詞
anders 形容詞
English
anders 副詞
die 所有名詞

英語での"iemand anders die"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchIemand anders, die er helaas niet meer is, zei dat we bewijzen van tastbare resultaten moesten leveren.
Someone else, who I am afraid is not here, said we should give evidence of tangible action.
DutchMaar een deel ervan zal vuren zelfs als ik kijk naar iemand anders die op dezelfde plaats wordt aangeraakt.
But a subset of them will fire even when I watch somebody else being touched in the same location.
DutchMaar het zelfde neuron, zal in sommige gevallen vuren als ik enkel kijk naar iemand anders die aangeraakt wordt.
But the same neuron, in some cases, will fire when I simply watch another person being touched.
DutchHet is dus meevoelen met iemand anders die aangeraakt wordt.
So, it's empathizing the other person being touched.
DutchMaar er is iemand anders die jou wil ontmoeten.
But there's someone else who wants to meet you.
DutchDingen uit mijn belevingswereld: bevestigingen, iemand anders die het goedgekeurd heeft, of externe validatie.
Things that I can relate to: validators, or anything that tells me somebody else has approved this, or there's outside validation.
DutchAls de arm is geamputeerd, en je hebt een fantoom, en je kijkt naar iemand anders die aangeraakt wordt, dan voel je het in je fantoom.
If the arm has been removed and you have a phantom, and you watch somebody else being touched, you feel it in your phantom.
DutchZe moesten ruimte vrijmaken voor iemand anders die volgens hen kon herstellen van wat hij ook doormaakte. ~~~ Niemand geloofde nog dat ik kon herstellen.
They needed to open up space for somebody else that they thought could come back from whatever they were going through.
DutchIk vind zijn opmerkingen beledigend voor onszelf en ook voor iemand anders die zijn gebreken heeft maar zich ook verdienstelijk heeft gemaakt, namelijk de heer Sjevardnadze.
The country’ s financial and economic situation must also be subject to far-reaching reforms aimed at eliminating corruption.

他の言葉

Dutch
  • iemand anders die

もっともっと解釈については、英語-日本語 bab.la辞書にクリックしてください。