「de weg wijzen」のオランダ語-英語辞書

NL

「de weg wijzen」英語 翻訳

NL de weg wijzen
volume_up
{動詞}

de weg wijzen (同様に: begeleiden, aanvoeren, besturen, brengen)
Sid, tijgie hijgie gaat ons de weg wijzen.
Sid, Tigey Wigey is gonna lead the way.
Ook hier geldt weer dat we alleen geloofwaardig kunnen blijven als we de weg wijzen, het goede voorbeeld geven.
Again it is only by showing the way, leading by example, that we can stay credible.
De heer Verhofstadt moet de Raad echter de weg wijzen naar een oplossing van het probleem dat is ontstaan door het Iers referendum en de mislukking van Nice.
But Mr Verhofstadt has to lead the Council towards a resolution of the problem, posed by the failure of Nice and by the Irish referendum.
de weg wijzen (同様に: besturen, brengen, voeren, leiden)
de weg wijzen (同様に: besturen, richten, leiden, geleiden)
Voor de groei en ontwikkeling van Europa is het hoogst noodzakelijk programma's te financieren die de weg wijzen naar technologische ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.
Indeed, for the sake of Europe’ s growth and development, it is crucial to finance programmes directed at technological development and scientific research.
de weg wijzen (同様に: besturen, richten, brengen, voeren)
De consument moet de keuze hebben: ofwel met, ofwel zonder GGO en het etiket moet hem dus op een duidelijke en een betrouwbare manier de weg wijzen.
Consumers must have the choice: either with GMO or without, and the label must guide them in a clear and reliable manner.
We hebben al gezien dat er talloze verbeteringen zijn aangebracht, waaronder niet in de laatste plaats de bijzonder behulpzame gidsen die ons de weg wijzen als we verdwaald zijn.
There have been many improvements which we have noticed, not least the very helpful guides who are around to help us when we get lost.
de weg wijzen (同様に: aanvoeren, leiden, geleiden, rondleiden)

"de weg wijzen"に類似した翻訳-英語

de 冠詞
English
weg 名詞
weg 形容詞
English
weg 副詞
English
wijzen 名詞
English
wijzen 動詞

英語での"de weg wijzen"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchMet een scherm zou hij mensen kunnen informeren of de weg wijzen op een grappige manier.
With a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
DutchOok hier geldt weer dat we alleen geloofwaardig kunnen blijven als we de weg wijzen, het goede voorbeeld geven.
Again it is only by showing the way, leading by example, that we can stay credible.
DutchDe avondshows kunnen niet wachten...... tot je bij ze op de stoep staat...... maar kun je ons de weg wijzen zodat we niet te laat komen?
I'll bet Johnny Carson's holding his breath waiting for you to drop out of the sky... but could you tell us where the cemetery is so we won't be late?
DutchMijns inziens moet Europa de weg wijzen, weliswaar samen met anderen, maar ons continent moet het voortouw nemen om op dit gebied vooruitgang te boeken.
I believe that Europe should show the way, working with others of course, but we must do so in order to achieve progress in this cause.
DutchWe hebben al gezien dat er talloze verbeteringen zijn aangebracht, waaronder niet in de laatste plaats de bijzonder behulpzame gidsen die ons de weg wijzen als we verdwaald zijn.
There have been many improvements which we have noticed, not least the very helpful guides who are around to help us when we get lost.
DutchVoor de groei en ontwikkeling van Europa is het hoogst noodzakelijk programma's te financieren die de weg wijzen naar technologische ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.
Indeed, for the sake of Europe’ s growth and development, it is crucial to finance programmes directed at technological development and scientific research.