「belang」のオランダ語-英語辞書

NL

「belang」英語 翻訳

volume_up
belang {名詞}
EN

NL belang
volume_up
{名詞}

belang (同様に: doel)
volume_up
sake {名詞}
De naam is daarbij niet van belang, maar laten we het rustig Echelon noemen.
Its name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.
Wij wensen deze verscherpingen in het belang van onze gezondheid en het milieu in de EU.
We want these improvements for the sake of our health and the environment in the EU.
Ik weiger als een kind te worden behandeld in het belang van de minderheid.
I refuse to be treated as a child for the minority's sake.

英語での"belang"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

DutchIk zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
I would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
DutchHet is in ons aller belang ervoor te zorgen dat de zaak snel wordt afgehandeld.
It is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
DutchTegelijkertijd zijn ze in het belang van zowel de consumenten als de bedrijfstak.
At the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
DutchWat van belang is, is dat we de kennis die we creëren, moeten kunnen beschermen.
The important thing is that we need to be able to protect the knowledge we create.
DutchIk ben ervan overtuigd dat de stemming van 15 september van enorm belang wordt.
Therefore, I consider that the vote on 15 September will be enormously important.
DutchIk wil twee doelstellingen beklemtonen waaraan meer belang gehecht moet worden.
I should like to emphasize two objectives which could be given more commitment.
DutchDit is ook van belang voor de democratie, waar we het deze morgen nog over hadden.
As we discussed here earlier this morning, that is also important for democracy.
DutchDe debatten die hierover reeds hebben plaatsgevonden, bewijzen het belang ervan.
The debates we have had on this clearly demonstrate what an important issue it is.
DutchIk denk dat het zelfs van belang is voor, op termijn, de legitimiteit van de Unie.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
DutchIn dat verband is het van belang dat alle centrale actoren aan het woord komen.
In that connection, it is important for all the central actors to have their say.
DutchDe heer Camre heeft een redevoering gehouden die voor u het meest van belang is.
The most important speech from your point of view was that given by Mr Camre.
DutchDat is zowel in het belang van de kandidaat-lidstaten als van de lidstaten zelf.
In doing so, we help both the candidate countries and the Member States themselves.
DutchDaarom is het van belang de oorzaken van de problemen vroegtijdig aan te pakken.
This is why it is important to tackle the cause of the problems in good time.
DutchDe Commissie laat blijken dat zij belang stelt in het debat met dit Parlement.
The Commission is showing that it is interested in the debate in this Parliament.
DutchHet is van belang dat we precies weten wat democratie en mensenrechten inhouden.
I wish to point out that we must fully understand democracy and human rights.
DutchDe derde prioriteit, aangaande het intern beleid, is evenzeer van belang voor ons.
No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
DutchNiet voor ieder land zijn dus dezelfde soort informatie en indicator van belang.
The same types of information and indicator are thus not relevant to all countries.
DutchHet is ook van belang een tactiek te kiezen die de meeste kans op resultaat biedt.
It is also important to adopt tactics which offer the greatest chance of results.
DutchHetgeen van essentieel belang is indien we onze maatregelen willen optimaliseren.
This is essential if we are to maximize the effectiveness of measures we take.
DutchVoorts staat erin dat ook van belang is welke stoffen al dan niet zijn gebruikt.
It continues to say that which materials are used, and which not, is also relevant.