「sottoposto a test dinamici」のイタリア語-英語辞書

IT

「sottoposto a test dinamici」英語 翻訳

IT sottoposto a test dinamici
volume_up
[例]

1. 物理

sottoposto a test dinamici

"sottoposto a test dinamici"に類似した翻訳-英語

sottoposto 名詞
English
sottoporre 動詞
a. 名詞
English
A 名詞
English
a 前置詞
test 名詞
English
dinamico 形容詞