ポーランド語 |例文集 - 旅行 | 外食

外食 - 入り口で

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
予約をする場合
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
テーブルに案内してもらいたい場合
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Czy można płacić kartą kredytową?
クレジットカードで支払えるか聞く場合
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
ベジタリアンの食事があるか聞く場合
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
コーシャの食事があるか聞く場合
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal?
ハラールの食事があるか聞く場合
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Czy można tu oglądać transmisje sportowe? Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .
食事中または食事後にスポーツをテレビで見たい場合

外食 - 食事をオーダーする

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Czy mogę prosić o kartę (dań)?
メニューを見たいと言う場合
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
オーダーする準備ができていることをウェイターに伝える場合
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Co by Pan(i) polecił(a)?
ウェイターに何かおすすめできるものはないか聞く場合
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?
店に自家製料理があるか聞く場合
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
メニューに郷土料理があるか聞く場合
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
特定の材料のアレルギーであることを伝える場合
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub węglowodany?
糖尿病であるため、食事に糖分または炭水化物が含まれているか聞く場合
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
特待の食べ物を食べれないことをウェイターに知らせる場合
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Poproszę _[danie]_ .
前菜をオーダーする場合
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić przystawki.
前菜をオーダーする場合
沙拉(shālā)
sałat(k)a
料理
汤(tāng)
zupa
料理
肉(ròu)
mięso
食物
猪肉(zhūròu)
wieprzowina
肉の種類
牛肉(niúròu)
wołowina
肉の種類
鸡肉(jīròu)
kurczak
肉の種類
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze wysmażone.
肉の焼き加減を注文する場合
海鲜(hǎixiān)
owoce morza
食物
鱼(yú)
ryba
食物
意大利面(yìdàlì miàn)
makarony
料理
盐(yán)
sól
胡椒(hújiāo)
pieprz
芥末(jièmò)
musztarda
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
chleb
黄油(huángyóu)
masło
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Poproszę o dolewkę!
おかわりをお願いする場合
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dziękuję, to wystarczy.
ウェイターに食べ物を盛る/食飲み物を注ぐのを止めるよう、言う場合
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić deser.
デザートを注文したい場合
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Poproszę ___ .
デザートを注文する
冰淇淋(bīngqílín)
lody
デザート
蛋糕(dàngāo)
ciasto
デザート
巧克力(qiǎokèlì)
czekolada
デザート
饼干(bǐnggān)
ciasteczka
デザート
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smacznego!
相手が食事を楽しめるように願う場合

外食 - 飲み物をオーダーする

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Poproszę _[nazwa napoju]_ .
飲み物をオーダーする
带气的水(dài qì de shuǐ)
woda gazowana
飲み物
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
woda niegazowana
飲み物
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
piwo
飲み物
一瓶酒(yī píng jiǔ)
butelka wina
飲み物
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
kawa
飲み物
一杯茶(yībēi chá)
herbata
飲み物
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
アルコールが入っているか聞きたい場合

外食 - 支払い

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Czy możemy prosić o rachunek?
支払いをしたいと言いたい場合
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Chcielibyśmy zapłacić osobno.
ウェイターに皆、個人で支払うことを伝えたい場合
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Zapłacę cały rachunek.
ウェイターに自分がまとめて皆の分を払うことを伝えたい場合
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
相手を食事に誘い、支払いも自分がすると言う場合
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszę zatrzymać resztę.
ウェイターにおつりはチップとして受け取るよう、伝えたい場合
太美味了!(tài měiwèile!)
Jedzenie było przepyszne!
食事に対して満足したことを伝えたい場合
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo smakowało!
食事に対してとても満足であることを伝えたい場合

外食 - 文句

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Moje jedzenie jest zimne.
料理が冷めていることに対して文句を言う場合
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
To jest niedogotowane.
調理時間が短かすぎること対して文句を言う場合
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
To jest rozgotowane.
調理時間が長すぎること対して文句を言う場合
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
出された料理がオーダーしたものと違っていることを伝える場合
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
To wino trąci korkiem.
ワインがすでに駄目になっていることを伝える場合
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
料理が出る待ち時間が長すぎることに対して文句を言う場合
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Ten napój nie jest zimny.
飲み物が温かいことに対して文句を言う場合
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mój napój/drink dziwnie smakuje.
飲み物が変な味であることを伝えたい場合
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
氷なしの飲み物をオーダーしたにも関わらず、氷が入った飲み物が出てきたことを伝えたい場合
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Brakuje jednego dania.
オーダーしたものがすべて運ばれてきていないことを伝えたい場合
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
To nie jest czyste.
あなたの皿/カトラリー/グラスが清潔でないことを伝えたい場合

外食 - アレルギー

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Czy to danie zawiera ___ ?
特定の料理に自分がアレルギーを持つ材料が含まれているか聞く場合
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?
料理を調理する際に自分がアレルギーの材料を抜いて作れるか聞く場合
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
自分がアレルギーを持っていることを周りに伝え、緊急の場合には薬を自分に与えるよう伝える場合
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
orzechy/orzechy ziemne
食物アレルギー
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
nasiona sezamu/pestki słonecznika
食物アレルギー
鸡蛋(jīdàn)
jajka
食物アレルギー
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
owoce morza/ryby/małże/krewetki
食物アレルギー
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mąka/pszenica
食物アレルギー
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mleko/laktoza/produkty mleczne
食物アレルギー
面筋(miànjīn)
gluten
食物アレルギー
豆类(dòu lèi)
soja
食物アレルギー
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
食物アレルギー
蘑菇(mógū)
grzyby
食物アレルギー
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
owoce/kiwi/kokos
食物アレルギー
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
szczypiorek/cebula/czosnek
食物アレルギー
酒精(jiǔjīng)
alkohol
食物アレルギー