ロシア語 |例文集 - 旅行 | 外食

外食 - 入り口で

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Я бы хотел зарезервировать стол для _(количество человек)_ на _(время)_. (YA by khotel zarezervirovat' stol dlya _(kolichestvo chelovek)_ na _(vremya)_.)
予約をする場合
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Стол для _(количество человек)_, пожалуйста. (Stol dlya _(kolichestvo chelovek)_, pozhaluysta.)
テーブルに案内してもらいたい場合
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Вы принимаете кредитные карты? (Vy prinimayete kreditnyye karty?)
クレジットカードで支払えるか聞く場合
Avez-vous un menu végétarien ?
У Вас есть предложения для вегетарианцев? ( Vas yest' predlozheniya dlya vegetariantsev?)
ベジタリアンの食事があるか聞く場合
Servez-vous de la nourriture casher ?
У Вас есть кошерная пища? (U Vas yest' koshernaya pishcha?)
コーシャの食事があるか聞く場合
Servez-vous de la nourriture halal ?
У Вас есть халяльная еда? (U Vas yest' khalyal'naya yeda?)
ハラールの食事があるか聞く場合
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Вы показываете спортивные события? Мы бы хотели посмотреть __ игру. (Vy pokazyvayete sportivnyye sobytiya? My by khoteli posmotret' __ igru.)
食事中または食事後にスポーツをテレビで見たい場合

外食 - 食事をオーダーする

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Можно посмотреть меню, пожалуйста? (Mozhno posmotret' menyu, pozhaluysta?)
メニューを見たいと言う場合
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Извините, мы бы хотели сделать заказ. (Izvinite, my by khoteli sdelat' zakaz.)
オーダーする準備ができていることをウェイターに伝える場合
Que recommandez-vous ?
Что бы Вы посоветовали из меню? (Chto by Vy posovetovali iz menyu?)
ウェイターに何かおすすめできるものはないか聞く場合
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Есть ли у заведения фирменное блюдо? (Yest' li u zavedeniya firmennoye blyudo?)
店に自家製料理があるか聞く場合
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Есть ли местное фирменное блюдо? (Yest' li mestnoye firmennoye blyudo?)
メニューに郷土料理があるか聞く場合
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
У меня аллергия на___. Здесь есть__? (U menya allergiya na___. Zdes' yest'__?)
特定の材料のアレルギーであることを伝える場合
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
У меня диабет. Здесь содержится сахар или углеводы? (U menya diabet. Zdes' soderzhitsya sakhar ili uglevody?)
糖尿病であるため、食事に糖分または炭水化物が含まれているか聞く場合
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Я не ем___. Здесь содержится__? (YA ne yem___. Zdes' soderzhitsya__?)
特待の食べ物を食べれないことをウェイターに知らせる場合
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Я бы хотел заказать _(блюдо)_, пожалуйста. (YA by khotel zakazat' _(blyudo)_, pozhaluysta.)
前菜をオーダーする場合
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Мы хотели бы заказать закуски, пожалуйста. (My khoteli by zakazat' zakuski, pozhaluysta.)
前菜をオーダーする場合
salade
салат (salat)
料理
soupe
суп (sup)
料理
viande
мясо (myaso)
食物
porc
свинина (svinina)
肉の種類
bœuf
говядина (govyadina)
肉の種類
poulet
курица (kuritsa)
肉の種類
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Я бы хотел моё мясо недожаренным/средней готовности/хорошо прожаренным. (YA by khotel moyo myaso nedozharennym/sredney gotovnosti/khorosho prozharennym.)
肉の焼き加減を注文する場合
fruits de mer
морепродукты (moreprodukty)
食物
poisson
рыба (ryba)
食物
pâtes
макароны (makarony)
料理
sel
соль (sol')
poivre
перец (perets)
moutarde
горчица (gorchitsa)
ketchup
кетчуп (ketchup)
pain
хлеб (khleb)
beurre
масло (maslo)
La même chose, s'il vous plaît !
Я хотел бы добавку, пожалуйста! (YA khotel by dobavku, pozhaluysta!)
おかわりをお願いする場合
Merci, ça ira.
Спасибо, этого хватит. (Spasibo, etogo khvatit.)
ウェイターに食べ物を盛る/食飲み物を注ぐのを止めるよう、言う場合
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Мы бы хотели заказать какой-нибудь десерт, пожалуйста. (My by khoteli zakazat' kakoy-nibud' desert, pozhaluysta.)
デザートを注文したい場合
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Я бы хотел__,пожалуйста. (YA by khotel__,pozhaluysta.)
デザートを注文する
glace
мороженое (morozhenoye)
デザート
gâteau
пирог (pirog)
デザート
chocolat
шоколад (shokolad)
デザート
cookies
печенье (pechen'ye)
デザート
Bon appétit !
Приятного аппетита! (Priyatnogo appetita!)
相手が食事を楽しめるように願う場合

外食 - 飲み物をオーダーする

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
Я бы хотел _(напиток)_, пожалуйста. (YA by khotel _(napitok)_, pozhaluysta.)
飲み物をオーダーする
une eau gazeuse
минеральную воду (mineral'nuyu vodu)
飲み物
une eau plate
воду без газов (vodu bez gazov)
飲み物
une bière
пиво (pivo)
飲み物
une bouteille de vin
бутылку вина (butylku vina)
飲み物
un café
кофе (kofe)
飲み物
un thé
чай (chay)
飲み物
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Я не пью алкоголь. Здесь содержится алкоголь? (YA ne p'yu alkogol'. Zdes' soderzhitsya alkogol'?)
アルコールが入っているか聞きたい場合

外食 - 支払い

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Принесите счёт, пожалуйста. (Prinesite schot, pozhaluysta.)
支払いをしたいと言いたい場合
Nous voulons payer séparément.
Каждый хотел бы расплатиться отдельно. (Kazhdyy khotel by rasplatit'sya otdel'no.)
ウェイターに皆、個人で支払うことを伝えたい場合
C'est pour moi.
Я заплачу за всех. (YA zaplachu za vsekh.)
ウェイターに自分がまとめて皆の分を払うことを伝えたい場合
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Я приглашаю Вас на обед/ужин. (YA priglashayu Vas na obed/uzhin.)
相手を食事に誘い、支払いも自分がすると言う場合
Gardez la monnaie.
Оставьте сдачу себе. (Ostav'te sdachu sebe.)
ウェイターにおつりはチップとして受け取るよう、伝えたい場合
Le repas était délicieux !
Всё было очень вкусно! (Vso bylo ochen' vkusno!)
食事に対して満足したことを伝えたい場合
Mes compliments au chef !
Передайте мою похвалу шефу! (Peredayte moyu pokhvalu shefu!)
食事に対してとても満足であることを伝えたい場合

外食 - 文句

Mon plat est froid.
Моя еда холодная. (Moya yeda kholodnaya.)
料理が冷めていることに対して文句を言う場合
Ce n'est pas assez cuit.
Эта еда недоготовлена. (Eta yeda nedogotovlena.)
調理時間が短かすぎること対して文句を言う場合
C'est trop cuit.
Эту еду передержали на огне. (Etu yedu perederzhali na ogne.)
調理時間が長すぎること対して文句を言う場合
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Я это не заказывал, я заказывал___. (YA eto ne zakazyval, ya zakazyval___.)
出された料理がオーダーしたものと違っていることを伝える場合
Le vin est bouchonné.
Это вино испортилось. (Eto vino isportilos'.)
ワインがすでに駄目になっていることを伝える場合
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Мы заказали еще более получаса назад. (My zakazali yeshche boleye poluchasa nazad.)
料理が出る待ち時間が長すぎることに対して文句を言う場合
Cette boisson n'est pas fraîche.
Напиток не холодный. (Napitok ne kholodnyy.)
飲み物が温かいことに対して文句を言う場合
Ma boisson a un goût bizarre.
У моего напитка странный вкус. (U moyego napitka strannyy vkus.)
飲み物が変な味であることを伝えたい場合
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Я заказывал напиток без льда. (YA zakazyval napitok bez l'da.)
氷なしの飲み物をオーダーしたにも関わらず、氷が入った飲み物が出てきたことを伝えたい場合
Il manque un plat.
Не хватает одного блюда. (Ne khvatayet odnogo blyuda.)
オーダーしたものがすべて運ばれてきていないことを伝えたい場合
Ce n'est pas propre.
Здесь не чисто. (Zdes' ne chisto.)
あなたの皿/カトラリー/グラスが清潔でないことを伝えたい場合

外食 - アレルギー

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Здесь содержится___? (Zdes' soderzhitsya___?)
特定の料理に自分がアレルギーを持つ材料が含まれているか聞く場合
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Вы бы могли приготовить блюдо без ____? (Vy by mogli prigotovit' blyudo bez ____?)
料理を調理する際に自分がアレルギーの材料を抜いて作れるか聞く場合
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
У меня аллергия. Если вдруг у меня будет аллергическая реакция, то, пожалуйста, найдите лекарство в моей сумке! (U menya allergiya. Yesli vdrug u menya budet allergicheskaya reaktsiya, to, pozhaluysta, naydite lekarstvo v moyey sumke!)
自分がアレルギーを持っていることを周りに伝え、緊急の場合には薬を自分に与えるよう伝える場合
noix/cacahuètes
орехи/арахис (orekhi/arakhis)
食物アレルギー
graines de sésame/graines de tournesol
кунжут/семечки (kunzhut/semechki)
食物アレルギー
œuf
яйцо (yaytso)
食物アレルギー
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
морские продукты/рыба/моллюски/креветки (morskiye produkty/ryba/mollyuski/krevetki)
食物アレルギー
farine/blé
мука/пшеница (muka/pshenitsa)
食物アレルギー
lait/lactose/produits laitiers
молоко/лактоза/молочные продукты (moloko/laktoza/molochnyye produkty)
食物アレルギー
gluten
глютен (glyuten)
食物アレルギー
soja
соя (soya)
食物アレルギー
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
стручковые/бобы/горох/кукуруза (struchkovyye/boby/gorokh/kukuruza)
食物アレルギー
champignons
грибы (griby)
食物アレルギー
fruits/kiwis/noix de coco
фрукты/киви/кокос (frukty/kivi/kokos)
食物アレルギー
ciboulette/oignons/ail
зелёный лук/лук/чеснок (zelenyy luk/luk/chesnok)
食物アレルギー
alcool
алкоголь (alkogol')
食物アレルギー