ロシア語 |例文集 - 旅行 | 外食

外食 - 入り口で

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Я бы хотел зарезервировать стол для _(количество человек)_ на _(время)_. (YA by khotel zarezervirovat' stol dlya _(kolichestvo chelovek)_ na _(vremya)_.)
予約をする場合
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Стол для _(количество человек)_, пожалуйста. (Stol dlya _(kolichestvo chelovek)_, pozhaluysta.)
テーブルに案内してもらいたい場合
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Вы принимаете кредитные карты? (Vy prinimayete kreditnyye karty?)
クレジットカードで支払えるか聞く場合
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
У Вас есть предложения для вегетарианцев? ( Vas yest' predlozheniya dlya vegetariantsev?)
ベジタリアンの食事があるか聞く場合
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
У Вас есть кошерная пища? (U Vas yest' koshernaya pishcha?)
コーシャの食事があるか聞く場合
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
У Вас есть халяльная еда? (U Vas yest' khalyal'naya yeda?)
ハラールの食事があるか聞く場合
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Вы показываете спортивные события? Мы бы хотели посмотреть __ игру. (Vy pokazyvayete sportivnyye sobytiya? My by khoteli posmotret' __ igru.)
食事中または食事後にスポーツをテレビで見たい場合

外食 - 食事をオーダーする

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Можно посмотреть меню, пожалуйста? (Mozhno posmotret' menyu, pozhaluysta?)
メニューを見たいと言う場合
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Извините, мы бы хотели сделать заказ. (Izvinite, my by khoteli sdelat' zakaz.)
オーダーする準備ができていることをウェイターに伝える場合
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Что бы Вы посоветовали из меню? (Chto by Vy posovetovali iz menyu?)
ウェイターに何かおすすめできるものはないか聞く場合
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Есть ли у заведения фирменное блюдо? (Yest' li u zavedeniya firmennoye blyudo?)
店に自家製料理があるか聞く場合
Ĉu estas loka fako?
Есть ли местное фирменное блюдо? (Yest' li mestnoye firmennoye blyudo?)
メニューに郷土料理があるか聞く場合
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
У меня аллергия на___. Здесь есть__? (U menya allergiya na___. Zdes' yest'__?)
特定の材料のアレルギーであることを伝える場合
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
У меня диабет. Здесь содержится сахар или углеводы? (U menya diabet. Zdes' soderzhitsya sakhar ili uglevody?)
糖尿病であるため、食事に糖分または炭水化物が含まれているか聞く場合
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Я не ем___. Здесь содержится__? (YA ne yem___. Zdes' soderzhitsya__?)
特待の食べ物を食べれないことをウェイターに知らせる場合
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Я бы хотел заказать _(блюдо)_, пожалуйста. (YA by khotel zakazat' _(blyudo)_, pozhaluysta.)
前菜をオーダーする場合
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Мы хотели бы заказать закуски, пожалуйста. (My khoteli by zakazat' zakuski, pozhaluysta.)
前菜をオーダーする場合
salaton
салат (salat)
料理
supon
суп (sup)
料理
karnon
мясо (myaso)
食物
porkaĵon
свинина (svinina)
肉の種類
bovaĵon
говядина (govyadina)
肉の種類
kokidon
курица (kuritsa)
肉の種類
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Я бы хотел моё мясо недожаренным/средней готовности/хорошо прожаренным. (YA by khotel moyo myaso nedozharennym/sredney gotovnosti/khorosho prozharennym.)
肉の焼き加減を注文する場合
marmanĝaĵon
морепродукты (moreprodukty)
食物
fiŝon
рыба (ryba)
食物
pastaĵon
макароны (makarony)
料理
salon
соль (sol')
pipron
перец (perets)
mustardon
горчица (gorchitsa)
keĉupon
кетчуп (ketchup)
panon
хлеб (khleb)
buteron
масло (maslo)
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Я хотел бы добавку, пожалуйста! (YA khotel by dobavku, pozhaluysta!)
おかわりをお願いする場合
Dankon, tio sufiĉas.
Спасибо, этого хватит. (Spasibo, etogo khvatit.)
ウェイターに食べ物を盛る/食飲み物を注ぐのを止めるよう、言う場合
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Мы бы хотели заказать какой-нибудь десерт, пожалуйста. (My by khoteli zakazat' kakoy-nibud' desert, pozhaluysta.)
デザートを注文したい場合
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Я бы хотел__,пожалуйста. (YA by khotel__,pozhaluysta.)
デザートを注文する
gelaton
мороженое (morozhenoye)
デザート
kukon
пирог (pirog)
デザート
ĉokoladon
шоколад (shokolad)
デザート
keksojn
печенье (pechen'ye)
デザート
Ĝuu vian manĝon!
Приятного аппетита! (Priyatnogo appetita!)
相手が食事を楽しめるように願う場合

外食 - 飲み物をオーダーする

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Я бы хотел _(напиток)_, пожалуйста. (YA by khotel _(napitok)_, pozhaluysta.)
飲み物をオーダーする
karbonatan akvon
минеральную воду (mineral'nuyu vodu)
飲み物
akvon sen gaso
воду без газов (vodu bez gazov)
飲み物
bieron
пиво (pivo)
飲み物
botelon da vino
бутылку вина (butylku vina)
飲み物
kafon
кофе (kofe)
飲み物
teon
чай (chay)
飲み物
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Я не пью алкоголь. Здесь содержится алкоголь? (YA ne p'yu alkogol'. Zdes' soderzhitsya alkogol'?)
アルコールが入っているか聞きたい場合

外食 - 支払い

Ni volus pagi, bonvolu.
Принесите счёт, пожалуйста. (Prinesite schot, pozhaluysta.)
支払いをしたいと言いたい場合
Ni ŝatus pagi aparte.
Каждый хотел бы расплатиться отдельно. (Kazhdyy khotel by rasplatit'sya otdel'no.)
ウェイターに皆、個人で支払うことを伝えたい場合
Mi pagos ĉion.
Я заплачу за всех. (YA zaplachu za vsekh.)
ウェイターに自分がまとめて皆の分を払うことを伝えたい場合
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Я приглашаю Вас на обед/ужин. (YA priglashayu Vas na obed/uzhin.)
相手を食事に誘い、支払いも自分がすると言う場合
Konservu la moneton.
Оставьте сдачу себе. (Ostav'te sdachu sebe.)
ウェイターにおつりはチップとして受け取るよう、伝えたい場合
La manĝaĵo estis bongusta!
Всё было очень вкусно! (Vso bylo ochen' vkusno!)
食事に対して満足したことを伝えたい場合
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Передайте мою похвалу шефу! (Peredayte moyu pokhvalu shefu!)
食事に対してとても満足であることを伝えたい場合

外食 - 文句

Mia manĝo estas malvarma.
Моя еда холодная. (Moya yeda kholodnaya.)
料理が冷めていることに対して文句を言う場合
Tiu ne estas konvene kuirita.
Эта еда недоготовлена. (Eta yeda nedogotovlena.)
調理時間が短かすぎること対して文句を言う場合
Tiu estas tro kuirita.
Эту еду передержали на огне. (Etu yedu perederzhali na ogne.)
調理時間が長すぎること対して文句を言う場合
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Я это не заказывал, я заказывал___. (YA eto ne zakazyval, ya zakazyval___.)
出された料理がオーダーしたものと違っていることを伝える場合
Tiu vino estas korkita.
Это вино испортилось. (Eto vino isportilos'.)
ワインがすでに駄目になっていることを伝える場合
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Мы заказали еще более получаса назад. (My zakazali yeshche boleye poluchasa nazad.)
料理が出る待ち時間が長すぎることに対して文句を言う場合
Tiu trinkaĵo estas varma.
Напиток не холодный. (Napitok ne kholodnyy.)
飲み物が温かいことに対して文句を言う場合
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
У моего напитка странный вкус. (U moyego napitka strannyy vkus.)
飲み物が変な味であることを伝えたい場合
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Я заказывал напиток без льда. (YA zakazyval napitok bez l'da.)
氷なしの飲み物をオーダーしたにも関わらず、氷が入った飲み物が出てきたことを伝えたい場合
Unu pladon mankas.
Не хватает одного блюда. (Ne khvatayet odnogo blyuda.)
オーダーしたものがすべて運ばれてきていないことを伝えたい場合
Tiu ne estas pura.
Здесь не чисто. (Zdes' ne chisto.)
あなたの皿/カトラリー/グラスが清潔でないことを伝えたい場合

外食 - アレルギー

Ĉu estas ___ en ĉi?
Здесь содержится___? (Zdes' soderzhitsya___?)
特定の料理に自分がアレルギーを持つ材料が含まれているか聞く場合
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Вы бы могли приготовить блюдо без ____? (Vy by mogli prigotovit' blyudo bez ____?)
料理を調理する際に自分がアレルギーの材料を抜いて作れるか聞く場合
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
У меня аллергия. Если вдруг у меня будет аллергическая реакция, то, пожалуйста, найдите лекарство в моей сумке! (U menya allergiya. Yesli vdrug u menya budet allergicheskaya reaktsiya, to, pozhaluysta, naydite lekarstvo v moyey sumke!)
自分がアレルギーを持っていることを周りに伝え、緊急の場合には薬を自分に与えるよう伝える場合
nuksoj/arakidoj
орехи/арахис (orekhi/arakhis)
食物アレルギー
sezamosemoj/sunfloro
кунжут/семечки (kunzhut/semechki)
食物アレルギー
ovo
яйцо (yaytso)
食物アレルギー
mariskoj/fiŝo/salikokoj
морские продукты/рыба/моллюски/креветки (morskiye produkty/ryba/mollyuski/krevetki)
食物アレルギー
faruno/greno
мука/пшеница (muka/pshenitsa)
食物アレルギー
lakto/laktozo/laktejo
молоко/лактоза/молочные продукты (moloko/laktoza/molochnyye produkty)
食物アレルギー
gluteno
глютен (glyuten)
食物アレルギー
sojo
соя (soya)
食物アレルギー
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
стручковые/бобы/горох/кукуруза (struchkovyye/boby/gorokh/kukuruza)
食物アレルギー
fungoj
грибы (griby)
食物アレルギー
fruktoj/kivo/kokoso
фрукты/киви/кокос (frukty/kivi/kokos)
食物アレルギー
cebolletaoj/cepoj/ajlo
зелёный лук/лук/чеснок (zelenyy luk/luk/chesnok)
食物アレルギー
alkoholo
алкоголь (alkogol')
食物アレルギー