タイ語 |例文集 - 旅行 | 外食

外食 - 入り口で

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
予約をする場合
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
テーブルに案内してもらいたい場合
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
クレジットカードで支払えるか聞く場合
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
ベジタリアンの食事があるか聞く場合
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
コーシャの食事があるか聞く場合
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
ハラールの食事があるか聞く場合
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
食事中または食事後にスポーツをテレビで見たい場合

外食 - 食事をオーダーする

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
メニューを見たいと言う場合
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
オーダーする準備ができていることをウェイターに伝える場合
Kion vi rekomendas sur la menuo?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
ウェイターに何かおすすめできるものはないか聞く場合
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
店に自家製料理があるか聞く場合
Ĉu estas loka fako?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
メニューに郷土料理があるか聞く場合
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
特定の材料のアレルギーであることを伝える場合
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
糖尿病であるため、食事に糖分または炭水化物が含まれているか聞く場合
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
特待の食べ物を食べれないことをウェイターに知らせる場合
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
前菜をオーダーする場合
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
前菜をオーダーする場合
salaton
สลัด (salad)
料理
supon
ซุป (soup)
料理
karnon
เนื้อ (nuer)
食物
porkaĵon
หมู (mhoo)
肉の種類
bovaĵon
เนื้อวัว (nuer wua)
肉の種類
kokidon
ไก่ (kai)
肉の種類
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
肉の焼き加減を注文する場合
marmanĝaĵon
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
食物
fiŝon
ปลา (pla)
食物
pastaĵon
พาสต้า (pasta)
料理
salon
เกลือ (kluer)
pipron
พริกไทย (prik tai)
mustardon
มัสตาร์ด (mustard)
keĉupon
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
panon
ขนมปัง (ka nom pung)
buteron
เนย (noey)
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
おかわりをお願いする場合
Dankon, tio sufiĉas.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
ウェイターに食べ物を盛る/食飲み物を注ぐのを止めるよう、言う場合
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
デザートを注文したい場合
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
デザートを注文する
gelaton
ไอศกรีม (I-tim)
デザート
kukon
ขนมเค้ก (cake)
デザート
ĉokoladon
ช็อกโกแลต (chocolate)
デザート
keksojn
คุ้กกี้ (cookie)
デザート
Ĝuu vian manĝon!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
相手が食事を楽しめるように願う場合

外食 - 飲み物をオーダーする

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
飲み物をオーダーする
karbonatan akvon
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
飲み物
akvon sen gaso
น้ำเปล่า (nam plao)
飲み物
bieron
เบียร์ (beer)
飲み物
botelon da vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
飲み物
kafon
กาแฟ (ka-fae)
飲み物
teon
น้ำชา (nam cha)
飲み物
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
アルコールが入っているか聞きたい場合

外食 - 支払い

Ni volus pagi, bonvolu.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
支払いをしたいと言いたい場合
Ni ŝatus pagi aparte.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
ウェイターに皆、個人で支払うことを伝えたい場合
Mi pagos ĉion.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
ウェイターに自分がまとめて皆の分を払うことを伝えたい場合
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
相手を食事に誘い、支払いも自分がすると言う場合
Konservu la moneton.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
ウェイターにおつりはチップとして受け取るよう、伝えたい場合
La manĝaĵo estis bongusta!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
食事に対して満足したことを伝えたい場合
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
食事に対してとても満足であることを伝えたい場合

外食 - 文句

Mia manĝo estas malvarma.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
料理が冷めていることに対して文句を言う場合
Tiu ne estas konvene kuirita.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
調理時間が短かすぎること対して文句を言う場合
Tiu estas tro kuirita.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
調理時間が長すぎること対して文句を言う場合
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
出された料理がオーダーしたものと違っていることを伝える場合
Tiu vino estas korkita.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
ワインがすでに駄目になっていることを伝える場合
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
料理が出る待ち時間が長すぎることに対して文句を言う場合
Tiu trinkaĵo estas varma.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
飲み物が温かいことに対して文句を言う場合
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
飲み物が変な味であることを伝えたい場合
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
氷なしの飲み物をオーダーしたにも関わらず、氷が入った飲み物が出てきたことを伝えたい場合
Unu pladon mankas.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
オーダーしたものがすべて運ばれてきていないことを伝えたい場合
Tiu ne estas pura.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
あなたの皿/カトラリー/グラスが清潔でないことを伝えたい場合

外食 - アレルギー

Ĉu estas ___ en ĉi?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
特定の料理に自分がアレルギーを持つ材料が含まれているか聞く場合
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
料理を調理する際に自分がアレルギーの材料を抜いて作れるか聞く場合
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
自分がアレルギーを持っていることを周りに伝え、緊急の場合には薬を自分に与えるよう伝える場合
nuksoj/arakidoj
ถั่ว (tua)
食物アレルギー
sezamosemoj/sunfloro
เมล็ดงา (ma-led nga)
食物アレルギー
ovo
ไข่ไก่ (kai-gai)
食物アレルギー
mariskoj/fiŝo/salikokoj
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
食物アレルギー
faruno/greno
แป้ง (pang)
食物アレルギー
lakto/laktozo/laktejo
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
食物アレルギー
gluteno
กลูเตน (gluten)
食物アレルギー
sojo
ถั่วเหลือง (tua-leung)
食物アレルギー
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
食物アレルギー
fungoj
เห็ด (hed)
食物アレルギー
fruktoj/kivo/kokoso
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
食物アレルギー
cebolletaoj/cepoj/ajlo
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
食物アレルギー
alkoholo
แอลกอฮอล์ (alcohol)
食物アレルギー