タイ語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

Zgubiłem/Zgubiłam się.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
どこにいるのか分からない場合
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
Gdzie jest ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
特定の施設の場所を聞く場合
... toaleta?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
施設
... bank/kantor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
施設
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
施設
... stacja benzynowa?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
施設
... szpital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
施設
... apteka?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
施設
... dom towarowy?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
施設
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
施設
... przystanek autobusowy?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
施設
... stacja metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
施設
... centrum informacji turystycznej?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
施設
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
施設
Jak dotrzeć ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
特定の場所への道順を聞く場合
... do centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
特定の場所
... na dworzec kolejowy?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
特定の場所
... na lotnisko?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
特定の場所
... na komisariat policji?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
特定の場所
... do ambasady [nazwa kraju]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
特定の国の大使館
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
おすすめの特定の場所を聞く場合
... bary?
...บาร์? (...bar?)
場所
... kawiarnie?
...คาเฟ่? (...cafe?)
場所
... restauracje?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
場所
... kluby nocne?
...ผับ? (...pub?)
場所
... hotele?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
場所
... atrakcje turystyczne?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
場所
... atrakcje historyczne?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
場所
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
場所

移動方法 - 道順

Skręć w lewo.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
道順を教える
Skręć w prawo.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
道順を教える
Idź prosto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
道順を教える
Zawróć.
เดินกลับไป (dern glub pai)
道順を教える
Zatrzymaj się.
หยุด (yhood)
道順を教える
Idź w kierunku ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
道順を教える
Miń ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
道順を教える
Rozejrzyj się za ___.
ระวัง___ (rawang____.)
道順を教える
w dół
ลงเขา (long kao)
道順を教える
w górę
ขึ้นเขา (kuen kao)
道順を教える
skrzyżowanie
สี่แยก (see yak)
道順を教える際の一般的な基準点
światła
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
道順を教える際の一般的な基準点
park
จอดรถ (jord-rod)
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
切符売り場がどこか聞く
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
特定の場所の切符を買う場合
... bilet w jedną stronę ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
...片道切符...
... bilet powrotny ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
往復切符
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
... bilet całodzienny ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
一日中使えるチケット
... bilet tygodniowy ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
一週間使えるチケット
... bilet miesięczny ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
一ヶ月間使えるチケット
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
特定の席を予約する
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
移動時間について聞く場合
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
Czy to miejsce jest wolne?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
席が空いているか聞く場合
To jest moje miejsce.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

otwarte
เปิด (perd)
店が営業中である
zamknięte
ปิด (pid)
店が閉店している
wejście
ทางเข้า (tang kao)
入り口のサイン
wyjście
ทางออก (tang-ork)
出る場合のサイン
pchaj
ผลัก (pluk)
ciągnij
ดึง (deung)
męski
ผู้ชาย (pu-chy)
男性用のお手洗い
damski
ผู้หญิง (pu-ying)
女性用のお手洗い
zajęte
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
wolne
ว่าง (wang)
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
タクシー会社の電話番号を聞く場合
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
Proszę jechać za tym samochodem!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
どこで車を借りれるか聞く場合
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
完全にカバーする保険がほしい場合
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
保険を全く受けないことを示す場合
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
Bak nie jest pełny.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
Samochód jest zepsuty.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
車が損傷されていることに対して文句を言う場合