フランス語 |例文集 - 旅行 | 移動方法

移動方法 - 場所

Ik ben de weg kwijt.
Je suis perdu.
どこにいるのか分からない場合
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
地図上の特定の場所を教えてほしい場合
Waar kan ik ___ vinden?
Où puis-je trouver ___ ?
特定の施設の場所を聞く場合
... een toilet?
... des toilettes ?
施設
... een bank/een wisselkantoor?
... une banque / un bureau de change ?
施設
... een hotel?
... un hôtel ?
施設
... een tankstation?
... une station service ?
施設
... een ziekenhuis?
... un hôpital ?
施設
... een apotheek?
... une pharmacie ?
施設
... een warenhuis?
... un grand magasin ?
施設
... een supermarkt?
... un supermarché ?
施設
... de bushalte?
... un arrêt de bus ?
施設
... de halte voor de ondergrondse?
... une station de métro ?
施設
... een bezoekersinformatie/VVV?
... un office du tourisme ?
施設
... een geldautomaat?
... un distributeur/guichet automatique ?
施設
Hoe kom ik bij ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
特定の場所への道順を聞く場合
... het centrum?
... au centre-ville ?
特定の場所
... het (trein)station?
... à la gare ?
特定の場所
... het vliegveld?
... à l'aéroport ?
特定の場所
... het politiebureau?
... au commissariat ?
特定の場所
... de ambassade van [land]?
... à l'ambassade de [pays] ?
特定の国の大使館
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
おすすめの特定の場所を聞く場合
... barren?
... bar ?
場所
... cafés?
... café ?
場所
... restaurants?
... restaurant ?
場所
... nachtclubs?
... boîte de nuit ?
場所
... hotels?
... hôtel ?
場所
... toeristenattracties?
... attraction touristique ?
場所
... historische bezienswaardigheden?
... site historique ?
場所
... museums?
... musée ?
場所

移動方法 - 道順

Sla linksaf.
Tournez à gauche.
道順を教える
Sla rechtsaf.
Tournez à droite.
道順を教える
Ga rechtdoor.
Allez tout droit.
道順を教える
Ga terug.
Faites demi-tour.
道順を教える
Stop.
Arrêtez-vous.
道順を教える
Ga richting ___.
Allez vers ___.
道順を教える
Ga voorbij de ___.
Passez devant ___.
道順を教える
Zoek de ___.
Cherchez ___.
道順を教える
naar beneden
vers le bas
道順を教える
omhoog
vers le haut
道順を教える
kruising
intersection
道順を教える際の一般的な基準点
stoplichten
feux de signalisation
道順を教える際の一般的な基準点
park
parc
道順を教える際の一般的な基準点

移動方法 - バス/電車

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
切符売り場がどこか聞く
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
特定の場所の切符を買う場合
... enkeltje ...
... aller simple ...
...片道切符...
... retourtje ...
... aller-retour ...
往復切符
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
... ticket première/seconde classe ...
ファーストクラス/セカンドクラス用の切符
... dagkaart ...
... ticket pour la journée ...
一日中使えるチケット
... weekkaart ...
... ticket hebdomadaire ...
一週間使えるチケット
... maandkaart ...
... ticket mensuel ...
一ヶ月間使えるチケット
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
特定の場所へ行くチケットと値段を聞く場合
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
特定の席を予約する
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
特定の場所にバス/電車が止るか確認する場合
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
移動時間について聞く場合
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
特定のバス/電車がいつ停留所/駅を出発するか聞く場合
Is deze plek bezet?
Ce siège est-il pris ?
席が空いているか聞く場合
Dat is mijn stoel.
C'est mon siège.
すでに自分の席である、または予約した席であることを伝える場合

移動方法 - サイン

open
ouvert
店が営業中である
gesloten
fermé
店が閉店している
toegang
entrée
入り口のサイン
uitgang
sortie
出る場合のサイン
duwen
pousser
trekken
tirer
mannen
hommes
男性用のお手洗い
vrouwen
femmes
女性用のお手洗い
bezet
occupé/complet
ホテルに空きがない/お手洗いがすべて使用中
vrij
chambres disponibles / libre
ホテルに空きがある/お手洗いがすべて空いている

移動方法 - タクシー

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
タクシー会社の電話番号を聞く場合
Ik moet naar __[locatie]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
タクシーの運転手に目的場所を伝える場合
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
タクシーで特定の場所へ行くための値段を聞く場合
Kunt u hier even wachten?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
用事を済ませる間、タクシーの運転手に待っててもらえるか聞く場合
Volg die auto!
Suivez cette voiture !
秘密諜報員の場合

移動方法 - レンタカー

Waar is de autoverhuur?
Où est l'agence de location de voitures ?
どこで車を借りれるか聞く場合
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
どの種類の車をレンタルしたいか伝える場合
... voor één dag/een week.
... pour une journée / une semaine.
どのくらいの期間借りたいか伝える場合
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Je voudrais une assurance tous risques.
完全にカバーする保険がほしい場合
Ik heb geen verzekering nodig.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
保険を全く受けないことを示す場合
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
車を返す際にガソリン満タンにすればいいか聞く場合う
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Où est la prochaine station service ?
一番近いガソリンスタンドはどこか聞く場合
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
レンタル契約書にもう一人ドライバーを追加したいと言う場合
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
特定の地域のスピードリミットを聞く場合
De tank is niet vol.
Le réservoir n'est pas plein.
ガソリンタンクが満タンではないことに対して文句を言う場合
De motor maakt een gek geluid.
Le moteur fait un drôle de bruit.
車のエンジンに問題があることに対して文句を言う場合
De auto is beschadigd.
La voiture est endommagée.
車が損傷されていることに対して文句を言う場合