ギリシャ語 |例文集 - 旅行 | 承認の状況

承認の状況 - 緊急

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto nosokomío.)
病院に連れて行ってほしいと頼む場合
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Δεν νοιώθω καλά. (Den niótho kalá.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Πρέπει να δω ένα γιατρό αμέσως! (Prépi na do éna yatró amésos!)
迅速な医療ケアを頼む場合
救命!(jiùmìng!)
Βοήθεια! (Voíthia!)
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Καλέστε ασθενοφόρο! (Kaléste asthenofóro!)
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて

这里疼。(zhèlǐ téng.)
πονάει εδώ. (Ponái edó.)
どこが痛いのか表したい場合
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Έχω ένα εξάνθημα εδώ. (Ého éna exánthima edó.)
どこに発疹があるか表したい場合
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Έχω πυρετό. (Ého piretó.)
熱があることを伝えたい場合
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Είμαι κρυολογημένος. (Íme kriologiménos.)
風邪を引いたことを伝えたい場合
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Έχω βήχα. (Ého víha.)
咳が出ることを伝えたい場合
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Είμαι κουρασμένος όλη την ώρα. (Íme kurasménos óli tin óra.)
最近疲れていることを伝えたい場合
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Έχω ζαλάδα. (Ého zaláda.)
めまいがすることを伝えたい場合
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Δεν έχω όρεξη. (Den ého órexi.)
食欲がないことを伝えたい場合
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. (Den mporó na kimithó to vrádi.)
夜眠れないことを伝えたい場合
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Με δάγκωσε ένα έντομο. (Me dágkose éna éntomo.)
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Νομίζω ότι είναι η ζέστη. (Nomízo óti íne i zésti.)
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Νομίζω ότι έχω φάει κάτι χαλασμένο. (Nomízo óti ého fái káti halasméno.)
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Με πονάει _[μέρος σώματος]_ μου. (Me ponái _[méros sómatos]_ mu.)
体のどこが痛いか伝える場合
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Δεν μπορώ να κινήσω _[μέρος σώματος]_ μου. (Den boró na kiníso _[méros sómatos]_ mu.)
体のどこが動かすことができないか伝える場合
…头…(…tóu…)
... το κεφάλι ... (... to kefáli ...)
体の一部
…胃…(…wèi…)
... το στομάχι ... (... to stomáhi ...)
体の一部
…手臂…(…shǒubì…)
... το μπράτσο (... to brátso ...)
体の一部
…腿…(…tuǐ…)
... το πόδι ... (... to pódi ...)
体の一部
…胸…(…xiōng…)
... το στήθος ... (... to stíthos ...)
体の一部
…心脏…(…xīnzàng…)
... η καρδιά ... (... i kardyá ...)
体の一部
…喉咙…(…hóulóng…)
... ο λαιμός ... (... o lemós ...)
体の一部
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... το μάτι ... (... to máti ...)
体の一部
…背…(…bèi…)
... η πλάτη ... (... i pláti ...)
体の一部
…脚…(…jiǎo…)
... το πόδι ... (... to pódi ...)
体の一部
…手…(…shǒu…)
... το χέρι ... (... to héri ...)
体の一部
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... το αυτί ... (... to aftí ...)
体の一部
…肠…(…cháng…)
... τα σπλάχνα ... (... ta spláhna ...)
体の一部
…牙…(…Yá…)
... το δόντι ... (... to dónti ...)
体の一部
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Έχω διαβήτη. (Ého diabíti.)
糖尿病であることを報告する場合
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Έχω άσθμα. (Ého ásthma.)
喘息持ちであることを報告する場合
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Έχω καρδιακή πάθηση. (Ého kardyakí páthisi.)
心臓病であることを報告する場合
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Είμαι έγκυος. (Íme égkios.)
妊娠していることを報告する場合
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Πόσες φορές την ημέρα πρέπει να το πάρω αυτό; (Póses forés tin evdomáda prépi na to páro aftó?)
薬の投薬量を聞く場合
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Είναι μεταδοτικό; (Íne metadotikó?)
その病気が人に伝染するか聞きたい場合
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Μπορώ να μείνω στον ήλιο / πάω για κολύμπι / κάνω αθλητισμό / πιω αλκοόλ; (Boró na míno ston ílyo / páo ya kolímpi / pyo alkoól?)
病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Εδώ είναι τα έγγραφα ασφάλισης μου. (Edó íne ta égrafa asfálisis mu.)
保健書類を見せる場合
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Δεν έχω ασφάλιση υγείας. (Den ého asfálisi igías.)
保険に入っていないことを説明する場合
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Χρειάζομαι σημείωμα γιατρού. (Hriázome simíoma yatrú.)
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Νιώθω λίγο καλύτερα. (Nyótho lígo kalítera.)
健康状態が良くなったことを伝える
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Έχει χειροτερέψει. (Éhi hiroterépsi.)
状態が悪化したことを報告する場合
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Είναι το ίδιο όπως και πριν. (Íne to ídio ópos ke prin.)
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Θα ήθελα να αγοράσω ___. (Tha íthela na agoráso ___.)
特定の商品を購入したい場合
止痛片(zhǐtòng piàn)
παυσίπονα (pafsípona)
青霉素(qīngméisù)
πενικιλίνη (penikilíni)
阿司匹林(āsīpīlín)
ασπιρίνη (aspiríni)
胰岛素(yídǎosù)
ινσουλίνη (insulíni)
软膏(ruǎngāo)
αλοιφή (alifí)
安眠药(ānmiányào)
υπνωτικά χάπια (ipnotiká hápya)
卫生巾(wèishēng jīn)
σερβιέτες υγιεινής (serviétes igiinís)
医薬品
消毒剂(xiāodú jì)
απολυμαντικό (apolimantikó)
医薬品
创可贴(chuàngkětiē)
τσιρότα (tsiróta)
医薬品
绷带(bēngdài)
επίδεσμοι (epídesmi)
医薬品
避孕药(bìyùn yào)
χάπια αντισύλληψης (hápya antisíllipsis)
医薬品
避孕套(bìyùn tào)
προφυλακτικά (profilaktiká)
他の製品
防晒霜(fángshài shuāng)
αντηλιακή προστασία (antilyakí prostasía)
他の製品

承認の状況 - アレルギー

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Είμαι αλλεργικός σε ___. (Íme alergikós se ___.)
自分のアレルギーに関して報告したい場合
花粉(huāfěn)
γύρη (gíri)
アレルギー
动物皮毛(dòngwù pímáo)
τρίχες ζώων (tríhes zóon)
動物アレルギー
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
τσιμπήματα μέλισσας / σφήκας (tsibímata mélissas / sfíkas )
昆虫アレルギー
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ακάρεα σκόνης (akárea skónis)
アレルギー
霉菌(méijūn)
μούχλα (múhla)
アレルギー
橡浆(xiàng jiāng)
λάτεξ (látex)
アレルギー
青霉素(qīngméisù)
πενικιλίνη (penikilíni)
薬物アレルギー
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ξηροί καρποί (xirí karpí)
食物アレルギー
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
σουσάμι / ηλιόσποροι (susámi / ilióspori)
食物アレルギー
鸡蛋(jīdàn)
αυγό (afgó)
食物アレルギー
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
食物アレルギー
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
αλεύρι/σιτάρι (alébri/sitári)
食物アレルギー
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
食物アレルギー
面筋(miànjīn)
γλουτένη (gluténi)
食物アレルギー
大豆(dàdòu)
σόγια (sóya)
食物アレルギー
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
οσπριοειδή φυτά/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (osprioidí fitá/fasólya/arakás/kalabóki)
食物アレルギー
蘑菇(mógū)
μανιτάρια (manitárya)
食物アレルギー
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
食物アレルギー
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
πιπερόριζα/κανέλα/κόλιανδρος (piperóriza/kanéla/kólyandros)
食物アレルギー
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδα (schinópraso/kremídya/skórda)
食物アレルギー
酒精(jiǔjīng)
αλκοόλ (alkoól)
食物アレルギー