タイ語 |例文集 - 旅行 | 承認の状況

承認の状況 - 緊急

Je dois me rendre à l'hôpital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
病院に連れて行ってほしいと頼む場合
Je me sens malade.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Je dois voir un médecin immédiatement !
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
迅速な医療ケアを頼む場合
Au secours !
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合
Appelez une ambulance !
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて

J'ai mal là.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
どこが痛いのか表したい場合
J'ai des rougeurs ici.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
どこに発疹があるか表したい場合
J'ai de la fièvre.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
熱があることを伝えたい場合
J'ai un rhume.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
風邪を引いたことを伝えたい場合
Je tousse.
ฉันไอ (Chan I.)
咳が出ることを伝えたい場合
Je suis constamment fatigué(e).
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
最近疲れていることを伝えたい場合
J'ai la tête qui tourne.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
めまいがすることを伝えたい場合
Je n'ai pas d'appétit.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
食欲がないことを伝えたい場合
Je ne dors pas la nuit.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
夜眠れないことを伝えたい場合
J'ai été mordu(e) par un insecte.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
体のどこが痛いか伝える場合
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
体のどこが動かすことができないか伝える場合
... tête ...
...หัว...(hua)
体の一部
... estomac ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
体の一部
... bras ...
...แขน... (kan)
体の一部
... jambe ...
...ขา... (kha)
体の一部
... poitrine ...
...หน้าอก... (na-aok)
体の一部
... cœur ...
...หัวใจ... (hua-jai)
体の一部
... gorge ...
...คอ... (kor)
体の一部
... œil ...
...ตา... (ta)
体の一部
... dos ...
...หลัง...(lung)
体の一部
... pied ...
...เท้า... (tao)
体の一部
... main ...
...แขน...(kan)
体の一部
... oreille ...
...หู...(hoo)
体の一部
... intestins ...
...ลำไส้... (lum sai)
体の一部
... dent ...
...ฟัน... (fun)
体の一部
Je suis diabétique.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
糖尿病であることを報告する場合
Je fais de l'asthme.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
喘息持ちであることを報告する場合
J'ai un problème cardiaque.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
心臓病であることを報告する場合
Je suis enceinte.
ฉันท้อง (Chan tong.)
妊娠していることを報告する場合
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
薬の投薬量を聞く場合
Est-ce contagieux ?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
その病気が人に伝染するか聞きたい場合
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合
Voici mes papiers d'assurance.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
保健書類を見せる場合
Je n'ai pas d'assurance maladie.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
保険に入っていないことを説明する場合
J'ai besoin d'un certificat médical.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合
Je me sens un peu mieux.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
健康状態が良くなったことを伝える
C'est pire.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
状態が悪化したことを報告する場合
Il n'y a pas de changement.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局

Je voudrais acheter du/de la ___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
特定の商品を購入したい場合
anti-douleurs
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
pénicilline
เพนิซิลิน (penicilin)
aspirine
แอสไพริน (aspirin)
insuline
อินซูลิน (insulin)
pommade
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
somnifères
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
serviettes hygiéniques
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
医薬品
désinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
医薬品
pansements
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
医薬品
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
医薬品
pilules contraceptives
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
医薬品
préservatifs
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
他の製品
crème solaire
ครีมกันแดด (cream gun dad)
他の製品

承認の状況 - アレルギー

Je suis allergique au/à la ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
自分のアレルギーに関して報告したい場合
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
アレルギー
poils d'animaux
ขนสัตว์ (kon sud)
動物アレルギー
piqûres de guêpes ou d'abeilles
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
昆虫アレルギー
acariens
ตัวเห็บ (tua heb)
アレルギー
moisissure
รา (ra)
アレルギー
latex
ยางดิบ (yang dib)
アレルギー
pénicilline
เพนิซิลิน (penicilin)
薬物アレルギー
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
食物アレルギー
graines de sésame / graines de tournesol
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
食物アレルギー
œufs
ไข่ (kai)
食物アレルギー
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
食物アレルギー
farine/blé
แป้ง (pang)
食物アレルギー
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
食物アレルギー
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
食物アレルギー
soja
ถั่วเหลือง (tua leung)
食物アレルギー
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
食物アレルギー
champignons
เห็ด (hed)
食物アレルギー
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
食物アレルギー
gingembre/cannelle/coriandre
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
食物アレルギー
ciboulette/oignons/ail
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
食物アレルギー
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
食物アレルギー