英語 |例文集 - 旅行 | 承認の状況

承認の状況 - 緊急

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
病院に連れて行ってほしいと頼む場合
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
迅速な医療ケアを頼む場合
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
どこが痛いのか表したい場合
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
どこに発疹があるか表したい場合
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
熱があることを伝えたい場合
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
風邪を引いたことを伝えたい場合
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
咳が出ることを伝えたい場合
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
最近疲れていることを伝えたい場合
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
めまいがすることを伝えたい場合
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
食欲がないことを伝えたい場合
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
夜眠れないことを伝えたい場合
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
体のどこが痛いか伝える場合
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
体のどこが動かすことができないか伝える場合
...หัว...(hua)
... head ...
体の一部
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
体の一部
...แขน... (kan)
... arm ...
体の一部
...ขา... (kha)
... leg ...
体の一部
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
体の一部
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
体の一部
...คอ... (kor)
... throat ...
体の一部
...ตา... (ta)
... eye ...
体の一部
...หลัง...(lung)
... back ...
体の一部
...เท้า... (tao)
... foot ...
体の一部
...แขน...(kan)
... hand ...
体の一部
...หู...(hoo)
... ear ...
体の一部
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
体の一部
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
体の一部
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
糖尿病であることを報告する場合
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
喘息持ちであることを報告する場合
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
心臓病であることを報告する場合
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
妊娠していることを報告する場合
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
薬の投薬量を聞く場合
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
その病気が人に伝染するか聞きたい場合
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
保健書類を見せる場合
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
保険に入っていないことを説明する場合
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
健康状態が良くなったことを伝える
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
状態が悪化したことを報告する場合
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
特定の商品を購入したい場合
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
อินซูลิน (insulin)
insulin
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
医薬品
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
医薬品
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
医薬品
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
医薬品
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
医薬品
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
他の製品
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
他の製品

承認の状況 - アレルギー

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
自分のアレルギーに関して報告したい場合
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
アレルギー
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
動物アレルギー
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
昆虫アレルギー
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
アレルギー
รา (ra)
mold
アレルギー
ยางดิบ (yang dib)
latex
アレルギー
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
薬物アレルギー
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
食物アレルギー
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
食物アレルギー
ไข่ (kai)
egg
食物アレルギー
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
食物アレルギー
แป้ง (pang)
flour/wheat
食物アレルギー
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
食物アレルギー
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
食物アレルギー
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
食物アレルギー
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
食物アレルギー
เห็ด (hed)
mushrooms
食物アレルギー
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
食物アレルギー
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
食物アレルギー
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
食物アレルギー
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
食物アレルギー