ギリシャ語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

助けていただけますか?
Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
助けを求める
英語を話せますか?
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
英語を話せるか尋ねる場合
_を話せますか?
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
特定の言語を話せるか尋ねる場合
_を私は話せません
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
分かりません
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

こんにちは
Γεια σου! (Ya su!)
基本的な挨拶
やぁ!
Γεια! (Ya!)
日常的な挨拶
おはようございます!
Καλημέρα! (Kaliméra)
朝の挨拶
こんばんは!
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
夕方の挨拶
おやすみなさい!
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
夜または寝る前の挨拶
お元気ですか?
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
相手の状況を知るためのちょっとした会話
元気です
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
お元気ですか?に対しての返事
お名前はなんですか?
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
相手の名前を聞く
私の名前は_です
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
相手に自分の名前を伝える
どこから来ましたか?
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
相手の出身地を聞く
_から来ました
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
自分の出身地について答える
おいくつですか?
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
相手の年齢を聞く
_歳です
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
自分の年齢を答える
はい
Ναι (Ne)
肯定的な返事
いいえ
Όχι (Óchi)
否定的な返事
お願いします
Παρακαλώ (Parakaló)
丁寧さをあらわすための埋め言葉
はい、どうぞ!
Ορίστε! (Oríste!)
誰かに何かをあげる場合
ありがとうございます
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
感謝の意を伝える場合
どうもありがとうございます
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
丁寧にお礼を言う場合
どういたしまして
Παρακαλώ. (Parakaló.)
ありがとうに対しての丁寧な返事
ごめんなさい
Συγνώμη. (Signómi.)
謝る場合
すみません
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
誰かの注意を払うとき
大丈夫です
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
謝りを受け入れるときの返事
問題ないです
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
謝りを受け入れるときの返事
気をつけて!
Προσοχή! (Prosohí!)
危険に気づかせるために言う場合
お腹がすきました
Πεινώ. (Pinó.)
お腹がすいた場合
喉が渇きました
Διψώ. (Dipsó.)
喉が渇いた場合
疲れました
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
疲れた場合
風邪を引きました
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
病気にかかった場合
分かりません
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
質問に対しての答えが見つからない場合
あなたに会えてよかったです
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
さようなら!
Αντίο! (Adío!)
お別れを言う場合

一般 - クレーム

クレームを言いたいと思います
Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
責任者はどなたですか?
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
誰が責任者か知りたい場合
これは非常に受け入れ難いことだ!
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
不満を強く表現したい場合
お金を返してくれ!
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
返金を要求したい場合
1時間以上私たちは待っています
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

この食べ物はとてもまずい!
Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
この飲み物は小便の味がする!
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
この場所は糞だ!
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
この車は倒壊寸前だ!
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
このサービスは最低だ!
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
これは完全なぼったくりだ!
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
これはでたらめだ!
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
お前は馬鹿な奴だ!
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
お前は何も知らない!
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
うせろ!
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
外でケリつけようぜ!
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
相手に外で喧嘩をしようという場合