タイ語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

Você pode me ajudar, por favor?
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
助けを求める
Você fala inglês?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
英語を話せるか尋ねる場合
Você fala _[idioma]_?
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
特定の言語を話せるか尋ねる場合
Eu não falo_[idioma]_.
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
Eu não compreendo.
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

Olá!
สวัสดี! (Sawad-dee!)
基本的な挨拶
Oi!
ว่าไง! (Wa-ngai!)
日常的な挨拶
Bom dia!
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
朝の挨拶
Boa tarde/Boa noite!
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
夕方の挨拶
Boa noite!
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
夜または寝る前の挨拶
Como você está?
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
相手の状況を知るためのちょっとした会話
Bem, obrigada/obrigado.
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
お元気ですか?に対しての返事
Como você se chama?
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
相手の名前を聞く
Meu nome é ___.
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
相手に自分の名前を伝える
De onde você é?
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
相手の出身地を聞く
Eu sou do ___.
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
自分の出身地について答える
Quantos anos você tem?
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
相手の年齢を聞く
Eu tenho___anos.
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
自分の年齢を答える
Sim
ใช่ (Chai)
肯定的な返事
Não
ไม่ (Mai)
否定的な返事
Por favor
กรุณา (Ka ru na)
丁寧さをあらわすための埋め言葉
Aqui está!
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
誰かに何かをあげる場合
Obrigada/obrigado.
ขอบคุณ (Khob khun)
感謝の意を伝える場合
Muito obrigada/obrigado.
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
丁寧にお礼を言う場合
De nada.
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
ありがとうに対しての丁寧な返事
Desculpa.
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
謝る場合
Com licença.
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
誰かの注意を払うとき
Tudo bem.
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
謝りを受け入れるときの返事
Sem problemas.
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
謝りを受け入れるときの返事
Cuidado!
ระวังนะ! (Ra wang na!)
危険に気づかせるために言う場合
Estou com fome.
ฉันหิว (Chan hiw.)
お腹がすいた場合
Estou com sede.
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
喉が渇いた場合
Estou cansado.
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
疲れた場合
Estou doente.
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
病気にかかった場合
Eu não sei.
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
質問に対しての答えが見つからない場合
Prazer em conhecê-lo/la.
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
Tchau!
ลาก่อน! (La korn! )
お別れを言う場合

一般 - クレーム

Eu gostaria de fazer uma reclamação.
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
Quem é o responsável aqui?
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
誰が責任者か知りたい場合
Isso é totalmente inaceitável!
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
不満を強く表現したい場合
Eu quero meu dinheiro de volta!
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
返金を要求したい場合
Estamos esperando há mais de uma hora.
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

Esta comida está horrível!
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Esta bebida esta horrível!
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Esse lugar é uma pocilga!
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Isso é uma lata velha!
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Esse serviço é uma porcaria!
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Isso é um roubo!
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Isso é mentira!
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
Você é um idiota!
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
Você não sabe porcaria alguma!
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
Cai fora!
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
Vamos resolver isso lá fora!
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
相手に外で喧嘩をしようという場合