タイ語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
助けを求める
Bạn có nói được tiếng Anh không?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
英語を話せるか尋ねる場合
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
特定の言語を話せるか尋ねる場合
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
Tôi không hiểu.
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

Xin chào!
สวัสดี! (Sawad-dee!)
基本的な挨拶
Chào bạn!
ว่าไง! (Wa-ngai!)
日常的な挨拶
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
朝の挨拶
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
夕方の挨拶
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
夜または寝る前の挨拶
Bạn có khỏe không?
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
相手の状況を知るためのちょっとした会話
Tôi khỏe, còn bạn?
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
お元気ですか?に対しての返事
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
相手の名前を聞く
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
相手に自分の名前を伝える
Bạn đến từ đâu?
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
相手の出身地を聞く
Tôi đến từ ___.
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
自分の出身地について答える
Bạn bao nhiêu tuổi?
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
相手の年齢を聞く
Tôi ___ tuổi.
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
自分の年齢を答える
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
ใช่ (Chai)
肯定的な返事
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
ไม่ (Mai)
否定的な返事
Làm ơn
กรุณา (Ka ru na)
丁寧さをあらわすための埋め言葉
Của bạn đây / Đây
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
誰かに何かをあげる場合
Cảm ơn (bạn).
ขอบคุณ (Khob khun)
感謝の意を伝える場合
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
丁寧にお礼を言う場合
Không có gì (đâu).
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
ありがとうに対しての丁寧な返事
Tôi xin lỗi.
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
謝る場合
(Làm ơn) cho hỏi.
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
誰かの注意を払うとき
Không sao (đâu).
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
謝りを受け入れるときの返事
Không có gì.
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
謝りを受け入れるときの返事
Coi chừng! / Cẩn thận!
ระวังนะ! (Ra wang na!)
危険に気づかせるために言う場合
Tôi đói.
ฉันหิว (Chan hiw.)
お腹がすいた場合
Tôi khát (nước).
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
喉が渇いた場合
Tôi mệt.
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
疲れた場合
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
病気にかかった場合
Tôi không biết.
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
質問に対しての答えが見つからない場合
Rất vui được gặp bạn.
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
Tạm biệt / Chào bạn!
ลาก่อน! (La korn! )
お別れを言う場合

一般 - クレーム

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
誰が責任者か知りたい場合
Thật không thể chấp nhận được!
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
不満を強く表現したい場合
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
返金を要求したい場合
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

Đồ ăn như dở hơi!
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Đồ uống như dở hơi!
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Chỗ này / Quán này như cứt!
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Dịch vụ dở ẹc!
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Giá gì mà cắt cổ!
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Vớ vẩn!
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
Đồ ngu!
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
Biến đi! / Cút đi!
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
相手に外で喧嘩をしようという場合