ギリシャ語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
助けを求める
Bạn có nói được tiếng Anh không?
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
英語を話せるか尋ねる場合
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
特定の言語を話せるか尋ねる場合
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
Tôi không hiểu.
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

Xin chào!
Γεια σου! (Ya su!)
基本的な挨拶
Chào bạn!
Γεια! (Ya!)
日常的な挨拶
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Καλημέρα! (Kaliméra)
朝の挨拶
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
夕方の挨拶
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
夜または寝る前の挨拶
Bạn có khỏe không?
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
相手の状況を知るためのちょっとした会話
Tôi khỏe, còn bạn?
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
お元気ですか?に対しての返事
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
相手の名前を聞く
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
相手に自分の名前を伝える
Bạn đến từ đâu?
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
相手の出身地を聞く
Tôi đến từ ___.
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
自分の出身地について答える
Bạn bao nhiêu tuổi?
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
相手の年齢を聞く
Tôi ___ tuổi.
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
自分の年齢を答える
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
Ναι (Ne)
肯定的な返事
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
Όχι (Óchi)
否定的な返事
Làm ơn
Παρακαλώ (Parakaló)
丁寧さをあらわすための埋め言葉
Của bạn đây / Đây
Ορίστε! (Oríste!)
誰かに何かをあげる場合
Cảm ơn (bạn).
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
感謝の意を伝える場合
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
丁寧にお礼を言う場合
Không có gì (đâu).
Παρακαλώ. (Parakaló.)
ありがとうに対しての丁寧な返事
Tôi xin lỗi.
Συγνώμη. (Signómi.)
謝る場合
(Làm ơn) cho hỏi.
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
誰かの注意を払うとき
Không sao (đâu).
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
謝りを受け入れるときの返事
Không có gì.
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
謝りを受け入れるときの返事
Coi chừng! / Cẩn thận!
Προσοχή! (Prosohí!)
危険に気づかせるために言う場合
Tôi đói.
Πεινώ. (Pinó.)
お腹がすいた場合
Tôi khát (nước).
Διψώ. (Dipsó.)
喉が渇いた場合
Tôi mệt.
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
疲れた場合
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
病気にかかった場合
Tôi không biết.
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
質問に対しての答えが見つからない場合
Rất vui được gặp bạn.
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
Tạm biệt / Chào bạn!
Αντίο! (Adío!)
お別れを言う場合

一般 - クレーム

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
誰が責任者か知りたい場合
Thật không thể chấp nhận được!
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
不満を強く表現したい場合
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
返金を要求したい場合
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

Đồ ăn như dở hơi!
Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Đồ uống như dở hơi!
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Chỗ này / Quán này như cứt!
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Dịch vụ dở ẹc!
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Giá gì mà cắt cổ!
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Vớ vẩn!
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
Đồ ngu!
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
Biến đi! / Cút đi!
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
相手に外で喧嘩をしようという場合