ギリシャ語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

Kan du hjælpe mig, tak?
Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
助けを求める
Snakker du engelsk?
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
英語を話せるか尋ねる場合
snakker du _[language]_?
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
特定の言語を話せるか尋ねる場合
Jeg snakker ikke_[language]_.
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
Jeg forstår det ikke
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

Hej!
Γεια σου! (Ya su!)
基本的な挨拶
Hej!
Γεια! (Ya!)
日常的な挨拶
Godmorgen!
Καλημέρα! (Kaliméra)
朝の挨拶
Godaften!
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
夕方の挨拶
Godnat!
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
夜または寝る前の挨拶
Hvordan har du det?
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
相手の状況を知るためのちょっとした会話
Godt, tak.
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
お元気ですか?に対しての返事
Hvad er dit navn?
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
相手の名前を聞く
Mit navn er ___.
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
相手に自分の名前を伝える
Hvor kommer du fra?
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
相手の出身地を聞く
Jeg er fra___.
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
自分の出身地について答える
Hvor gammel er du?
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
相手の年齢を聞く
Jeg er___år gammel.
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
自分の年齢を答える
Ja
Ναι (Ne)
肯定的な返事
Nej
Όχι (Óchi)
否定的な返事
Vær så venlig at
Παρακαλώ (Parakaló)
丁寧さをあらわすための埋め言葉
Værsgo!
Ορίστε! (Oríste!)
誰かに何かをあげる場合
Tak.
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
感謝の意を伝える場合
Mange tak.
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
丁寧にお礼を言う場合
Det var så lidt.
Παρακαλώ. (Parakaló.)
ありがとうに対しての丁寧な返事
Det er jeg ked af.
Συγνώμη. (Signómi.)
謝る場合
Undskyld mig.
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
誰かの注意を払うとき
Det er okay.
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
謝りを受け入れるときの返事
Det er ikke noget problem.
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
謝りを受け入れるときの返事
Pas på!
Προσοχή! (Prosohí!)
危険に気づかせるために言う場合
Jeg er sulten.
Πεινώ. (Pinó.)
お腹がすいた場合
Jeg er tørstig.
Διψώ. (Dipsó.)
喉が渇いた場合
Jeg er træt.
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
疲れた場合
Jeg er syg.
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
病気にかかった場合
Det ved jeg ikke.
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
質問に対しての答えが見つからない場合
Det var godt at møde dig.
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
Farvel!
Αντίο! (Adío!)
お別れを言う場合

一般 - クレーム

Jeg vil gerne lave en klage.
Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
Hvem har ansvaret her?
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
誰が責任者か知りたい場合
Dette er fuldstændigt uacceptebelt!
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
不満を強く表現したい場合
Jeg vil have mine penge tilbage!
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
返金を要求したい場合
Vi har ventet i over en time.
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

Maden smager af lort!
Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Drinken smager af pis!
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Dette sted er lorte sted!
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Denne bil er et vrag!
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Servicen stinker!
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Dette er totalt snyd!
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Det er noget vrøvl!
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
Du er en dum idiot!
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
Du ved ikke en skid!
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
Skrid!
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
Lad os ordne det her udenfor!
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
相手に外で喧嘩をしようという場合