イタリア語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Può aiutarmi?
助けを求める
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Parla inglese?
英語を話せるか尋ねる場合
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Parla _[lingua]_?
特定の言語を話せるか尋ねる場合
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Non parlo _[lingua]_.
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Non capisco.
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

สวัสดี! (Sawad-dee!)
Salve!
基本的な挨拶
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Ciao!
日常的な挨拶
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Buon giorno!
朝の挨拶
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Buona sera!
夕方の挨拶
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Buona notte!
夜または寝る前の挨拶
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Come va?
相手の状況を知るためのちょっとした会話
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Bene, grazie.
お元気ですか?に対しての返事
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Come ti chiami?
相手の名前を聞く
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Mi chiamo _____.
相手に自分の名前を伝える
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Da dove vieni?
相手の出身地を聞く
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Vengo da ____.
自分の出身地について答える
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Quanti anni hai?
相手の年齢を聞く
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Ho ____ anni.
自分の年齢を答える
ใช่ (Chai)
Si
肯定的な返事
ไม่ (Mai)
No
否定的な返事
กรุณา (Ka ru na)
Per favore
丁寧さをあらわすための埋め言葉
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Ecco qui!
誰かに何かをあげる場合
ขอบคุณ (Khob khun)
Grazie.
感謝の意を伝える場合
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Grazie mille.
丁寧にお礼を言う場合
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Prego.
ありがとうに対しての丁寧な返事
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Mi dispiace.
謝る場合
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Mi scusi.
誰かの注意を払うとき
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Niente.
謝りを受け入れるときの返事
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Nessun problema.
謝りを受け入れるときの返事
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Attenzione!
危険に気づかせるために言う場合
ฉันหิว (Chan hiw.)
Ho fame.
お腹がすいた場合
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Ho sete.
喉が渇いた場合
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Sono stanco.
疲れた場合
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Mi sento poco bene.
病気にかかった場合
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Non lo so.
質問に対しての答えが見つからない場合
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
E' stato un piacere conoscerti.
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
ลาก่อน! (La korn! )
Arrivederci!
お別れを言う場合

一般 - クレーム

ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Vorrei fare un reclamo.
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Chi è il responsabile qui?
誰が責任者か知りたい場合
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
E' davvero inammissibile!
不満を強く表現したい場合
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Rivoglio indietro i miei soldi!
返金を要求したい場合
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Stiamo aspettando da più di un'ora.
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Questo cibo è una merda!
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Questa bibita sa di piscia!
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Questo posto è un cesso!
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Questa macchina è un rottame!
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Il servizio fa cagare!
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Ci hanno pelato per bene!
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Cazzate!
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Sei un cretino!
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Non sai un cazzo!
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Levati dalle palle!
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Vediamocela fuori!
相手に外で喧嘩をしようという場合