ベトナム語 |例文集 - 旅行 | 一般

一般 - 重要

Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
助けを求める
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
Bạn có nói được tiếng Anh không?
英語を話せるか尋ねる場合
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
特定の言語を話せるか尋ねる場合
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
ある特定の言語を話せないと伝えたいとき
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
Tôi không hiểu.
分からないということ伝えたい場合

一般 - 会話

Γεια σου! (Ya su!)
Xin chào!
基本的な挨拶
Γεια! (Ya!)
Chào bạn!
日常的な挨拶
Καλημέρα! (Kaliméra)
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
朝の挨拶
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
夕方の挨拶
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
夜または寝る前の挨拶
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
Bạn có khỏe không?
相手の状況を知るためのちょっとした会話
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
Tôi khỏe, còn bạn?
お元気ですか?に対しての返事
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
相手の名前を聞く
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
相手に自分の名前を伝える
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
Bạn đến từ đâu?
相手の出身地を聞く
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
Tôi đến từ ___.
自分の出身地について答える
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
Bạn bao nhiêu tuổi?
相手の年齢を聞く
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
Tôi ___ tuổi.
自分の年齢を答える
Ναι (Ne)
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
肯定的な返事
Όχι (Óchi)
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
否定的な返事
Παρακαλώ (Parakaló)
Làm ơn
丁寧さをあらわすための埋め言葉
Ορίστε! (Oríste!)
Của bạn đây / Đây
誰かに何かをあげる場合
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
Cảm ơn (bạn).
感謝の意を伝える場合
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
丁寧にお礼を言う場合
Παρακαλώ. (Parakaló.)
Không có gì (đâu).
ありがとうに対しての丁寧な返事
Συγνώμη. (Signómi.)
Tôi xin lỗi.
謝る場合
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
(Làm ơn) cho hỏi.
誰かの注意を払うとき
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
Không sao (đâu).
謝りを受け入れるときの返事
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
Không có gì.
謝りを受け入れるときの返事
Προσοχή! (Prosohí!)
Coi chừng! / Cẩn thận!
危険に気づかせるために言う場合
Πεινώ. (Pinó.)
Tôi đói.
お腹がすいた場合
Διψώ. (Dipsó.)
Tôi khát (nước).
喉が渇いた場合
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
Tôi mệt.
疲れた場合
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
病気にかかった場合
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
Tôi không biết.
質問に対しての答えが見つからない場合
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
Rất vui được gặp bạn.
初めて会った人と別れるときに言う丁寧な言葉
Αντίο! (Adío!)
Tạm biệt / Chào bạn!
お別れを言う場合

一般 - クレーム

Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
クレームを言い始めるときに言う丁寧な言葉
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
誰が責任者か知りたい場合
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
Thật không thể chấp nhận được!
不満を強く表現したい場合
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
返金を要求したい場合
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
長い待ち時間に対してクレームしたい場合

一般 - 悪態をつく

Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
Đồ ăn như dở hơi!
自分が食べたものに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
Đồ uống như dở hơi!
飲み物に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
Chỗ này / Quán này như cứt!
自分がいる場所に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
車に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
Dịch vụ dở ẹc!
サービスに対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
Giá gì mà cắt cổ!
高額な料金に対して不快さを表したいときに使う不作法な言葉
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
Vớ vẩn!
誰かが言ったことに対して疑惑を持っているときに使う不作法な言葉
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
Đồ ngu!
相手の知性に対して侮辱するときに使う言葉
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
相手の能力に対して侮辱するときに使う言葉
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
Biến đi! / Cút đi!
相手に直ちに去れと無礼に言う場合
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
相手に外で喧嘩をしようという場合