韓国語 |例文集 - 旅行 | コンピュータ

コンピュータ - ホーム

Kopiuj
Wytnij
Wklej
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Czcionka
Rozmiar czcionki
Filtr
Sortuj od A do Z
Komórka
Malarz formatów
Wypełnienie
Obramowanie

コンピュータ - オフィスボタン

Nowy
Otwórz
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Cofnij
Ponów
Wstaw
Usuń
Zmień nazwę
Zamień
Zamknij
Anuluj
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
Minimalizuj
Przywróć

コンピュータ - 挿入

Tabela
Obraz
Wykres
Pole tekstowe
Nagłówek/Stopka
Kształt
Podział strony

コンピュータ - ページ レイアウト

Karta
Marginesy
Ustaw obszar wydruku

コンピュータ - 参照

Wstaw przypis
Wstaw indeks

コンピュータ - レビュー

Pisownia i gramatyka
Ustaw język
Przetłumacz
Statystyka wyrazów
Dymki

コンピュータ - 表示

Linijka