ルーマニア語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

拝啓
Stimate Domn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
拝啓
Stimată Doamnă,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
拝啓
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
拝啓
Stimați Domni,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
関係者各位
În atenția cui este interesat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Stimate Domnule Popescu,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Stimată Doamnă Ştefănescu,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
どうやって知り合ったか説明する場合
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・を喜んで推薦いたします。
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
どのようにして知り合ったか説明する時
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
どのようにして知り合ったか説明する時
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
どのようにして知り合ったか説明する時
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
応募者の良い面を説明する時
彼は・・・・によって有名になりました。
... s-a distins prin.... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
主な長所を説明する時
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
... își comunică ideile clar și univoc.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
彼/彼女には責任感があります。
... face față cu ușurință responsabilităților.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
特定の能力の詳細を説明する時
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
一番優れている特徴を説明する時
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
こなしてきた課題のリストを挙げる時
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
プラスの評価をする時
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
推薦状の結び
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
推薦状の結び
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
好意的な推薦状の結び
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
とても好意的な推薦状の結び
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
とても好意的な推薦状の結び
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
とても好意的な推薦状の結び
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
とても好意的な推薦状の結び
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
とても好意的な推薦状の結び
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
推薦状の結び
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
好意的な推薦状の結び