ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Уважаемый...
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Уважаемая...
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Для меня честь давать рекомендации ...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
どうやって知り合ったか説明する場合
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Znam ... od... i jako... w...
どのようにして知り合ったか説明する時
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
どのようにして知り合ったか説明する時
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
応募者の良い面を説明する時
... показал себя как...
...wyróżniał/-a się...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Его/ее главным талантом является...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
主な長所を説明する時
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Круг его/ее умений очень широк
...posiada wiele różnych umiejętności.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Он/она хорошо разбирается в...
... posiada szeroką wiedzę...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
特定の能力の詳細を説明する時
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
一番優れている特徴を説明する時
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Zawsze bierze czynny udział w...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Его/ее главными обязанностями было...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Его/ее еженедельные задачи включали...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
プラスの評価をする時
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
推薦状の結び
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
推薦状の結び
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
好意的な推薦状の結び
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
とても好意的な推薦状の結び
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
とても好意的な推薦状の結び
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
とても好意的な推薦状の結び
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
とても好意的な推薦状の結び
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
とても好意的な推薦状の結び
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
推薦状の結び
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
好意的な推薦状の結び