フィンランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Уважаемый...
Hyvä Herra,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Уважаемая...
Hyvä Rouva
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Уважаемые...
Hyvä Herra / Rouva
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Для меня честь давать рекомендации ...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
どうやって知り合ったか説明する場合
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
どのようにして知り合ったか説明する時
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
どのようにして知り合ったか説明する時
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
応募者の良い面を説明する時
... показал себя как...
...erottautui hyvillä...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Его/ее главным талантом является...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
主な長所を説明する時
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hän on luova ongelmanratkaisija
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Круг его/ее умений очень широк
Hänellä on laajat taidot
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hän on luotettava henkilö
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Он/она хорошо разбирается в...
Hänellä on hyvä tietämys...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
特定の能力の詳細を説明する時
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
一番優れている特徴を説明する時
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Его/ее главными обязанностями было...
Hänen päävastuualueensa olivat...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Его/ее еженедельные задачи включали...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
プラスの評価をする時
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
推薦状の結び
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
推薦状の結び
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
好意的な推薦状の結び
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
とても好意的な推薦状の結び
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
とても好意的な推薦状の結び
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
とても好意的な推薦状の結び
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
とても好意的な推薦状の結び
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
とても好意的な推薦状の結び
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
推薦状の結び
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
好意的な推薦状の結び