エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Уважаемый...
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Уважаемая...
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Для меня честь давать рекомендации ...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
どうやって知り合ったか説明する場合
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
どのようにして知り合ったか説明する時
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
どのようにして知り合ったか説明する時
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
どのようにして知り合ったか説明する時
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
応募者の良い面を説明する時
... показал себя как...
...distingis per...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Его/ее главным талантом является...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
主な長所を説明する時
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Круг его/ее умений очень широк
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Он/она хорошо разбирается в...
Li/ŝi havas grandan scion de....
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
特定の能力の詳細を説明する時
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
一番優れている特徴を説明する時
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Его/ее главными обязанностями было...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Его/ее еженедельные задачи включали...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
プラスの評価をする時
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
推薦状の結び
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
推薦状の結び
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
好意的な推薦状の結び
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
とても好意的な推薦状の結び
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
とても好意的な推薦状の結び
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
とても好意的な推薦状の結び
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
とても好意的な推薦状の結び
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
とても好意的な推薦状の結び
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
推薦状の結び
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
好意的な推薦状の結び