フィンランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Szanowny Panie,
Hyvä Herra,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Hyvä Rouva
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Hyvä Herra / Rouva
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Szanowny Panie,
Hyvä herra Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Hyvä rouva Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Hyvä neiti Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Hyvä neiti / rouva Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
どうやって知り合ったか説明する場合
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Znam ... od... i jako... w...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
どのようにして知り合ったか説明する時
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
どのようにして知り合ったか説明する時
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
応募者の良い面を説明する時
...wyróżniał/-a się...
...erottautui hyvillä...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
主な長所を説明する時
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hän on luova ongelmanratkaisija
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hänellä on laajat taidot
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hän on luotettava henkilö
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... posiada szeroką wiedzę...
Hänellä on hyvä tietämys...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
特定の能力の詳細を説明する時
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
一番優れている特徴を説明する時
Zawsze bierze czynny udział w...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Hänen päävastuualueensa olivat...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
プラスの評価をする時
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
推薦状の結び
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
推薦状の結び
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
好意的な推薦状の結び
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
とても好意的な推薦状の結び
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
とても好意的な推薦状の結び
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
とても好意的な推薦状の結び
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
とても好意的な推薦状の結び
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
とても好意的な推薦状の結び
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
推薦状の結び
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
好意的な推薦状の結び