チェコ語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Szanowny Panie,
Vážený pane,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Vážená paní,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
どうやって知り合ったか説明する場合
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Znam ... od... i jako... w...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
応募者の良い面を説明する時
...wyróżniał/-a się...
... vynikal(a) v... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
主な長所を説明する時
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
On/ona řeší problémy efektivně.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
...posiada wiele różnych umiejętności.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... posiada szeroką wiedzę...
On/ona má obsáhnou znalost...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
特定の能力の詳細を説明する時
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
一番優れている特徴を説明する時
Zawsze bierze czynny udział w...
On/ona je iniciativní v... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
プラスの評価をする時
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
推薦状の結び
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
推薦状の結び
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
好意的な推薦状の結び
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
とても好意的な推薦状の結び
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
とても好意的な推薦状の結び
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
とても好意的な推薦状の結び
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
とても好意的な推薦状の結び
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
とても好意的な推薦状の結び
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
推薦状の結び
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
好意的な推薦状の結び