エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
どうやって知り合ったか説明する場合
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
どのようにして知り合ったか説明する時
Znam ... od... i jako... w...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
どのようにして知り合ったか説明する時
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
どのようにして知り合ったか説明する時
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
応募者の良い面を説明する時
...wyróżniał/-a się...
...distingis per...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
主な長所を説明する時
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
...posiada wiele różnych umiejętności.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... posiada szeroką wiedzę...
Li/ŝi havas grandan scion de....
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
特定の能力の詳細を説明する時
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
一番優れている特徴を説明する時
Zawsze bierze czynny udział w...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
プラスの評価をする時
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
推薦状の結び
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
推薦状の結び
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
好意的な推薦状の結び
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
とても好意的な推薦状の結び
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
とても好意的な推薦状の結び
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
とても好意的な推薦状の結び
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
とても好意的な推薦状の結び
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
とても好意的な推薦状の結び
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
推薦状の結び
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
好意的な推薦状の結び