英語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Hyvä Herra,
Dear Sir,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Hyvä Rouva
Dear Madam,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
どうやって知り合ったか説明する場合
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
どのようにして知り合ったか説明する時
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
どのようにして知り合ったか説明する時
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
応募者の良い面を説明する時
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
主な長所を説明する時
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
特定の能力の詳細を説明する時
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
一番優れている特徴を説明する時
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
プラスの評価をする時
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
推薦状の結び
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
推薦状の結び
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
好意的な推薦状の結び
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
とても好意的な推薦状の結び
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
とても好意的な推薦状の結び
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
とても好意的な推薦状の結び
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
とても好意的な推薦状の結び
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
とても好意的な推薦状の結び
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
推薦状の結び
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
好意的な推薦状の結び