フランス語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Hyvä Herra,
Monsieur,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Hyvä Rouva
Madame,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Hyvä Herra / Rouva
Madame, Monsieur,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
Madame, Monsieur
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Hyvät vastaanottajat,
Aux principaux concernés,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Hyvä herra Smith,
Monsieur Dupont,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Hyvä rouva Smith,
Madame Dupont,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti Smith,
Mademoiselle Dupont,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Hyvä neiti / rouva Smith,
Madame Dupont,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
C'est avec plaisir que je recommande...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
どうやって知り合ったか説明する場合
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
どのようにして知り合ったか説明する時
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
どのようにして知り合ったか説明する時
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
どのようにして知り合ったか説明する時
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
応募者の良い面を説明する時
...erottautui hyvillä...
... se distingue par...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Sa qualité principale est ...
主な長所を説明する時
Hän on luova ongelmanratkaisija
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hänellä on laajat taidot
Il/elle possède une large palette de compétences.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Il/elle communique ses idées clairement.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hän on luotettava henkilö
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hänellä on hyvä tietämys...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
特定の能力の詳細を説明する時
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
一番優れている特徴を説明する時
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Il/elle participe activement dans...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Hänen päävastuualueensa olivat...
Ses principales fonctions consistaient en...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
プラスの評価をする時
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
推薦状の結び
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
推薦状の結び
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
好意的な推薦状の結び
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
とても好意的な推薦状の結び
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
とても好意的な推薦状の結び
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
とても好意的な推薦状の結び
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
とても好意的な推薦状の結び
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
とても好意的な推薦状の結び
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
推薦状の結び
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
好意的な推薦状の結び