スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

माननीय महोदय
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
माननीय महोदया
Bästa frun,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
माननीय महोदय
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
माननीय महोदय
Bästa herrar,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
माननीय महोदय
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
माननीय शर्मा जी,
Bäste herr Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
श्रीमती वाचपई जी,
Bästa fru Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
माननीय लता परमार जी,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
माननीय शीना मेनोन जी,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
मुझे... के बारें में आपको बताने में खुशी है.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
मैं... से पहले... में मिला था, जब... पहले हमारे कम्पनी में शामिल हुआ...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
どうやって知り合ったか説明する場合
मुझे बहुत खुशी है कि ... के बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... के साथ काम करना बहुत ही अच्छा अनुभव था.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
मुझे खुशी है कि मै... के लिए सिफारिश पत्र लिखूँ.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... के लिए सिफारिश पत्र लिखने में मुझे कोई दुविधा नहीं हो रही
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... के लिए सिफारिश लिखने में मुझे खुशी हो रही है.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
मै... को...(समय) से जानता हूँ, जब... मेरे क्लास में था/हमारे साथ काम करता था....
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
मैं... को...(समय) से जनता हूँ, उस समय से जब मैं... में... के तौर पर काम करता था.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
मैं... का अफसर/सहयोगी/शिक्षक था,... से... तक.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... ने हमारे साथ कईं परियोजनाएं की है. ... के काम के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि... हमारा सबसे बढ़िया... था.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

हमारे सहयोग के शुरुआत से ही...(अभ्यर्थी) ...(गुण) रहा/रहीं है.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
応募者の良い面を説明する時
... औरों से अलग था/थीं क्योंकि...
... utmärkte sig genom att ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि...
Hens största talang är / finns inom ...
主な長所を説明する時
... के पास हर समस्या का हल रहता था.
Hen är en kreativ problemlösare.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
... के बारे में जितने गुण बताऊँ उतना ही कम है.
Hen har en bred kompetens.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
... अपने विचार बिलकुल स्पष्ट कर देता/देतीं थीं.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
... अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह निभा सकता/सकतीं हैं.
Hen hanterar ansvar väl.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... के पास... के ज्ञान हैं.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
वह औरों के विचार को जल्दी समझ लेता/लेती है. उसके कार्य के बारे में अगर कुछ बताएं तो उसे स्वीकार कर अपने काम को बहतर बनाता/बनातीं है.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
मैं आपके यह भी बताना चाहूँगा कि...(अभ्यर्थी) ...(गुण) है, और उसकी... में कुशल्ता भी... है.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
特定の能力の詳細を説明する時
... की... करने की क्षमता अमूल्य है.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
一番優れている特徴を説明する時
हर परियोजना में... सक्रीय रहता है.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... अपने काम वक्त पर पूरा करता/करती हैं. और अगर उसे कोई शंका हो तो वह स्पष्ट बता देता/देतीं हे. यह कार्य उसके लिए ही नहीं बल्की औरों के लिए भी फायदेमंद होता है.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

... ने हमारे साथ रहकर... में भाग लिए हैं. इन परियोजनाओं में,... की जिम्मेदारियाँ... थी.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
... के मुख्य कृतियाँ कुछ इस प्रकार थी...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
उसकी साप्ताहिक जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह थी...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

मैं यह कहना चाहूँगा कि... के साथ काम कर के मुझे बडी खुशी हुई. ... एक विश्वस्नीय और कुशल कर्मचारी है.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
プラスの評価をする時
मेरा मानना है कि... आपके परियोजना के लिए बिलकुल उत्तम व्यक्ति है.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
मेरा मानना है कि... एक बहुत ही मेहनती और कुशल कर्मचारी है, जिसे बिना बताए ही सारे काम ठीक तरह से समझ आते हैं.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... के किए हुए कार्य उत्तम और यथासमय रहते हैं.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... के काम में मैने सिर्फ एक ही कमी देखी है...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
मेरा मानना है कि आप... को ... के लिए चुने क्योंकि...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... आपके कम्पनी के लिए अच्छा रहेगा/रहेगी. अगर आपको... के बारे में और कुछ जानना हो, तो मुझे ई-मेल कीजिए... पर या फोन कीजिए... पर.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
推薦状の結び
... को मेरा पूरा आशिर्वाद है. मुझे कोई शंका नहीं कि... आपके कम्पनी के लिए अमूल्य बनेगा/बनेगी.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
推薦状の結び
मै बेशक यह कह सकता हूँ कि... आपके कम्पनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा/रहेगी.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
好意的な推薦状の結び
मै बेशक यह कह सकता हूँ कि... आपके कम्पनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा/रहेगी. अगर आपको... के बारे में और कोई शंका हो तो मुझे ई-मेल या फोन कीजिए.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
とても好意的な推薦状の結び
मै यह बेशक कह सकता हूँ कि... के पास ... के लिए उत्कृष्ट योग्यता है और मेरा मानना है कि आप इसे आपके विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका दें.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
とても好意的な推薦状の結び
मुझे ... की सिफ्रिश करते हुए खुशी ही हो रही है.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
とても好意的な推薦状の結び
मुझे आपको ... के बारे में बताकर खुशी हो रही है कि यह आपके कम्पनी के लिए उत्तम रहेगा/रहेगी.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
とても好意的な推薦状の結び
...के बारे में जितनी ही अच्छी बातें कहूँ उतना ही कम है.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
とても好意的な推薦状の結び
मै.. की इज्जत रखता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि... आपके कम्पनी के लिए ठीक रहेगा/रहेगी.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी होगी.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
推薦状の結び
और जानकारी के लिए आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं, या फिर फोन कर सकते हैं.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
好意的な推薦状の結び