ルーマニア語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Tisztelt Uram!
Stimate Domn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem!
Stimată Doamnă,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Uraim!
Stimați Domni,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölygem/Uram!
În atenția cui este interesat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Smith Úr!
Stimate Domnule Popescu,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony
Stimată Doamnă Ştefănescu,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
どうやって知り合ったか説明する場合
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
どのようにして知り合ったか説明する時
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
応募者の良い面を説明する時
...megkülönböztette magát a ...
... s-a distins prin.... .
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
A legnagyobb erőssége a ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
主な長所を説明する時
... kreatív problémamegoldó
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
... își comunică ideile clar și univoc.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Jól kezeli a felelősséget is.
... face față cu ușurință responsabilităților.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
特定の能力の詳細を説明する時
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
一番優れている特徴を説明する時
... mindig aktív szerepet vállal a ...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Heti feladatai magába foglalták a ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
プラスの評価をする時
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
推薦状の結び
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
推薦状の結び
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
好意的な推薦状の結び
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
とても好意的な推薦状の結び
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
とても好意的な推薦状の結び
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
とても好意的な推薦状の結び
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
とても好意的な推薦状の結び
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
とても好意的な推薦状の結び
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
推薦状の結び
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
好意的な推薦状の結び