エスペラント語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Tisztelt Hölygem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Tisztelt Smith Asszony
Estimata sinjorino Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
どうやって知り合ったか説明する場合
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
どのようにして知り合ったか説明する時
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
どのようにして知り合ったか説明する時
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
どのようにして知り合ったか説明する時
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
応募者の良い面を説明する時
...megkülönböztette magát a ...
...distingis per...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
A legnagyobb erőssége a ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
主な長所を説明する時
... kreatív problémamegoldó
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Jól kezeli a felelősséget is.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Li/ŝi havas grandan scion de....
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
特定の能力の詳細を説明する時
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
一番優れている特徴を説明する時
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Heti feladatai magába foglalták a ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
プラスの評価をする時
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
推薦状の結び
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
推薦状の結び
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
好意的な推薦状の結び
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
とても好意的な推薦状の結び
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
とても好意的な推薦状の結び
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
とても好意的な推薦状の結び
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
とても好意的な推薦状の結び
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
とても好意的な推薦状の結び
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
推薦状の結び
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
好意的な推薦状の結び