ポルトガル語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Sayın Yetkili,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Sayın Yetkili,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Sayın Yetkili,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Sayın Yetkililer,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Yetkili makama,
A quem possa interessar,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Sayın Ahmet Bey,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Sayın Ayşe Hanım,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Sayın Dilek Hanım,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Sayın Lale Hanım,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
É com satisfação que forneço referências sobre...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
どうやって知り合ったか説明する場合
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
どのようにして知り合ったか説明する時
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
どのようにして知り合ったか説明する時
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
応募者の良い面を説明する時
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... distinguiu-se por ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
O seu maior talento é ...
主な長所を説明する時
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
特定の能力の詳細を説明する時
... onun sıradışı özelliğidir.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
一番優れている特徴を説明する時
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Suas principais responsabilidades eram...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Suas tarefas semanais consistiam em ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
プラスの評価をする時
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Performansındaki tek zayıf nokta ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
推薦状の結び
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
推薦状の結び
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
好意的な推薦状の結び
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
とても好意的な推薦状の結び
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
とても好意的な推薦状の結び
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
とても好意的な推薦状の結び
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
とても好意的な推薦状の結び
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
とても好意的な推薦状の結び
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
推薦状の結び
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
好意的な推薦状の結び