スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Sayın Yetkili,
Bästa frun,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Yetkili makama,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Sayın Ayşe Hanım,
Bästa fru Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Sayın Lale Hanım,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
どうやって知り合ったか説明する場合
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
どのようにして知り合ったか説明する時
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
応募者の良い面を説明する時
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... utmärkte sig genom att ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hens största talang är / finns inom ...
主な長所を説明する時
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Hen är en kreativ problemlösare.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Hen har en bred kompetens.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Hen hanterar ansvar väl.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
特定の能力の詳細を説明する時
... onun sıradışı özelliğidir.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
一番優れている特徴を説明する時
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
プラスの評価をする時
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
推薦状の結び
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
推薦状の結び
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
好意的な推薦状の結び
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
とても好意的な推薦状の結び
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
とても好意的な推薦状の結び
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
とても好意的な推薦状の結び
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
とても好意的な推薦状の結び
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
とても好意的な推薦状の結び
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
推薦状の結び
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
好意的な推薦状の結び