ハンガリー語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Kære Hr.,
Tisztelt Uram!
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Kære Fru.,
Tisztelt Hölgyem!
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Uraim!
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Til hvem det vedkommer,
Tisztelt Hölygem/Uram!
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Kære Hr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Kære fru. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Kære Frk. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Kære Fr. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Jeg er begejstret for at være reference for...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
どうやって知り合ったか説明する場合
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
どのようにして知り合ったか説明する時
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
応募者の良い面を説明する時
... adskilte sig selv ved at...
...megkülönböztette magát a ...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Hans / hendes største talent er / ligger i...
A legnagyobb erőssége a ...
主な長所を説明する時
Han / hun er en kreativ problemløser.
... kreatív problémamegoldó
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Jól kezeli a felelősséget is.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Han / hun har en omfattende viden om... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
特定の能力の詳細を説明する時
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
一番優れている特徴を説明する時
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Hans / hendes ansvarområder var...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Heti feladatai magába foglalták a ...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
プラスの評価をする時
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
推薦状の結び
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
推薦状の結び
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
好意的な推薦状の結び
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
とても好意的な推薦状の結び
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
とても好意的な推薦状の結び
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
とても好意的な推薦状の結び
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
とても好意的な推薦状の結び
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
とても好意的な推薦状の結び
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
推薦状の結び
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
好意的な推薦状の結び