デンマーク語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Kære fru. Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jeg er begejstret for at være reference for...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
どうやって知り合ったか説明する場合
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Puedo recomendar abiertamente a X...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
どのようにして知り合ったか説明する時
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
どのようにして知り合ったか説明する時
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
どのようにして知り合ったか説明する時
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
応募者の良い面を説明する時
X se distinguió por su...
... adskilte sig selv ved at...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Su más considerable talento es...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
主な長所を説明する時
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Han / hun er en kreativ problemløser.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Tiene una amplia gama de habilidades.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Han / hun har en omfattende viden om... .
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
特定の能力の詳細を説明する時
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
一番優れている特徴を説明する時
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Sus principales responsabilidades fueron...
Hans / hendes ansvarområder var...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Sus tareas diarias involucraban...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
プラスの評価をする時
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
推薦状の結び
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
推薦状の結び
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
好意的な推薦状の結び
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
とても好意的な推薦状の結び
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
とても好意的な推薦状の結び
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
とても好意的な推薦状の結び
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
とても好意的な推薦状の結び
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
とても好意的な推薦状の結び
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
推薦状の結び
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
好意的な推薦状の結び