日本語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Bäste herrn,
拝啓
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Bästa frun,
拝啓
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Bästa herr eller fru,
拝啓
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Bästa herrar,
拝啓
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Det glädjer mig att agera som referens för ...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
どうやって知り合ったか説明する場合
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を喜んで推薦いたします。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
どのようにして知り合ったか説明する時
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
どのようにして知り合ったか説明する時
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
どのようにして知り合ったか説明する時
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
応募者の良い面を説明する時
... utmärkte sig genom att ...
彼は・・・・によって有名になりました。
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Hens största talang är / finns inom ...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
主な長所を説明する時
Hen är en kreativ problemlösare.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hen har en bred kompetens.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hen hanterar ansvar väl.
彼/彼女には責任感があります。
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
特定の能力の詳細を説明する時
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
一番優れている特徴を説明する時
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
プラスの評価をする時
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
推薦状の結び
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
推薦状の結び
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
好意的な推薦状の結び
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
とても好意的な推薦状の結び
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
とても好意的な推薦状の結び
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
とても好意的な推薦状の結び
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
とても好意的な推薦状の結び
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
とても好意的な推薦状の結び
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
推薦状の結び
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
好意的な推薦状の結び