ロシア語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Geachte heer
Уважаемый...
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw
Уважаемая...
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Geachte dames en heren
Уважаемые...
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Geachte dames en heren
Уважаемые...
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Для меня честь давать рекомендации ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
どうやって知り合ったか説明する場合
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
どのようにして知り合ったか説明する時
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
どのようにして知り合ったか説明する時
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
どのようにして知り合ったか説明する時
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
応募者の良い面を説明する時
... onderscheidde zich door ...
... показал себя как...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Его/ее главным талантом является...
主な長所を説明する時
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Круг его/ее умений очень широк
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Он/она хорошо разбирается в...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
特定の能力の詳細を説明する時
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
一番優れている特徴を説明する時
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Его/ее главными обязанностями было...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
プラスの評価をする時
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
推薦状の結び
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
推薦状の結び
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
好意的な推薦状の結び
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
とても好意的な推薦状の結び
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
とても好意的な推薦状の結び
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
とても好意的な推薦状の結び
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
とても好意的な推薦状の結び
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
とても好意的な推薦状の結び
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
推薦状の結び
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
好意的な推薦状の結び