フィンランド語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Geachte heer
Hyvä Herra,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Geachte heer, mevrouw
Hyvä Herra / Rouva
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
どうやって知り合ったか説明する場合
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
どのようにして知り合ったか説明する時
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
どのようにして知り合ったか説明する時
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
どのようにして知り合ったか説明する時
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
応募者の良い面を説明する時
... onderscheidde zich door ...
...erottautui hyvillä...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
主な長所を説明する時
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hänellä on laajat taidot
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hän on luotettava henkilö
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hänellä on hyvä tietämys...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
特定の能力の詳細を説明する時
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
一番優れている特徴を説明する時
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hänen päävastuualueensa olivat...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
プラスの評価をする時
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
推薦状の結び
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
推薦状の結び
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
好意的な推薦状の結び
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
とても好意的な推薦状の結び
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
とても好意的な推薦状の結び
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
とても好意的な推薦状の結び
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
とても好意的な推薦状の結び
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
とても好意的な推薦状の結び
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
推薦状の結び
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
好意的な推薦状の結び