ロシア語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Estimata sinjoro,
Уважаемый...
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino,
Уважаемая...
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Для меня честь давать рекомендации ...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
どうやって知り合ったか説明する場合
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
どのようにして知り合ったか説明する時
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
応募者の良い面を説明する時
...distingis per...
... показал себя как...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Его/ее главным талантом является...
主な長所を説明する時
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Круг его/ее умений очень широк
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Li/ŝi havas grandan scion de....
Он/она хорошо разбирается в...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
特定の能力の詳細を説明する時
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
一番優れている特徴を説明する時
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Он/она всегда принимает активную позицию в...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Его/ее главными обязанностями было...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Его/ее еженедельные задачи включали...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
プラスの評価をする時
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
推薦状の結び
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
推薦状の結び
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
好意的な推薦状の結び
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
とても好意的な推薦状の結び
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
とても好意的な推薦状の結び
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
とても好意的な推薦状の結び
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
とても好意的な推薦状の結び
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
とても好意的な推薦状の結び
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
推薦状の結び
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
好意的な推薦状の結び