フランス語 |例文集 - 出願書類 | 推薦状

推薦状 - 書き出し

Estimata sinjoro,
Monsieur,
フォーマル(名前が分らない男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino,
Madame,
フォーマル(名前が分らない女性に宛てる場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
Madame, Monsieur,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てる場合)
Estimataj sinjoroj,
Madame, Monsieur
フォーマル(複数の知らない人、もしくは部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
Aux principaux concernés,
フォーマル(名前と性別が完全に分からない人に宛てる場合)
Estimata sinjoro Smith,
Monsieur Dupont,
フォーマル(名前が分かっている男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
フォーマル(名前が分かっている、既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Mademoiselle Dupont,
フォーマル(名前が分かっている独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Madame Dupont,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
C'est avec plaisir que je recommande...
推薦する人物との仕事を楽しんでいることを伝える書き出し
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
どうやって知り合ったか説明する場合
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
どのようにして知り合ったか説明する時
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
どのようにして知り合ったか説明する時
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
推薦する人物と一緒に仕事することを楽しんでいることを伝える書き出し

推薦状 - 能力

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
応募者の良い面を説明する時
...distingis per...
... se distingue par...
応募者の性格で最もよい部分を説明する時
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Sa qualité principale est ...
主な長所を説明する時
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
素早く物事を受け入れ、課題を解決する人物を説明する時
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Il/elle possède une large palette de compétences.
さまざまな技術を持っている人物を説明する時
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Il/elle communique ses idées clairement.
優れたコミュニケーション能力を持っていることを説明する時
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
チーム/プロジェクトを上手に運営し、プレッシャーに負けずに働くことができる人物を説明する時
Li/ŝi havas grandan scion de....
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
どのような能力をすでに持っているか説明する時
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
鋭く、活動的な性格の人物を褒める時
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
特定の能力の詳細を説明する時
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
一番優れている特徴を説明する時
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Il/elle participe activement dans...
活動的で、仕事に対して積極的な人物を説明する時
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
鋭く、大胆な性格の人物を褒める時

推薦状 - 職務

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
被推薦者がこなしてきた課題と、それぞれの課題がどんな内容の仕事を伴っていたかを説明する場合
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Ses principales fonctions consistaient en...
こなしてきた課題のリストを挙げる時
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
被推薦者がこなしてきた毎週の仕事を説明する時

推薦状 - 評価

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
プラスの評価をする時
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
被推薦者に対してプラスの評価をする時
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
被推薦者に対してマイナスの評価をする時
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
その人物を推薦する特定の理由を挙げる時(とても肯定的な評価の方法)

推薦状 - 結び

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
推薦状の結び
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
推薦状の結び
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
好意的な推薦状の結び
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
とても好意的な推薦状の結び
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
とても好意的な推薦状の結び
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
とても好意的な推薦状の結び
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
とても好意的な推薦状の結び
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
とても好意的な推薦状の結び
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
応募者が、応募している仕事に適していないと思う時
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
推薦状の結び
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
好意的な推薦状の結び