デンマーク語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

拝啓
Kære Hr.,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
拝啓
Kære Fru.,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
拝啓
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
拝啓
Kære Hr./Fru.,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
関係者各位
Til hvem dette ankommer,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
拝啓 
Kære Hr. Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Kære Fru. Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Kære Frk. Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Kære Fr. Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
拝啓
・・・・様
Kære John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
仕事に応募する時
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jeg ville søge stillingen som...
仕事に応募する時
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
私の強みは・・・・
Mine styrker er...
自分の性格を説明する時
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
・・・・することで貢献することができます。
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mit ekspertområde er...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
仕事に個人的な興味がある時
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
仕事に個人的な興味がある時
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語と、話せる外国語を説明する時
・・・・語を話すことができます。
Jeg råder fremragende over...
流暢に話せる外国語を説明する時
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Jeg har en fungerende viden om...
流暢に話せる外国語を説明する時
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Jeg har... års erfaring indenfor...
ある分野での経験を説明する時
・・・・を使いこなすことができます。
Jeg er en erfaren bruger af...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
コミュニケーション能力
Fremragende kommunikations evner
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
演繹的推理力
Deduktiv argumentation
物事を素早く効率的に理解する能力
論理的思考能力
Logisk tænkning
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
分析能力
Analytiske evner
物事を詳細に評価する能力
対人能力
Gode interpersonel evner
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
交渉能力
Forhandlings evner
他社とうまく交渉できる能力
プレゼンテーション能力
Præsentations evner
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
働きたい意思を改めて述べる時
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
履歴書を同封いたしました。
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
推薦状を提供したいことを伝える時
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencer kan rekvieres fra...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
・・・・日なら伺うことができます。
Jeg er ledig til et interview den...
面接に都合のいい時間を知らせる時
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
敬具
Med venlig hilsen
フォーマル(宛名が分らない場合)
敬具
Med venlig hilsen
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
敬具
Med respekt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
敬具
Med venlig hilsen
インフォーマル(親しい取引先)