ポーランド語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Stimate Domn,
Szanowny Panie,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Stimată Doamnă,
Szanowna Pani,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Stimate Domn/Doamnă,
Szanowni Państwo,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Stimați Domni,
Szanowni Państwo,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
În atenția cui este interesat,
Szanowni Państwo,
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Stimate Domnule Popescu,
Szanowny Panie,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
Szanowna Pani,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Stimată Domnișoară Popescu,
Szanowna Pani,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Stimată Doamnă Popescu,
Szanowna Pani,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Dragă Andrei Popescu,
Szanowny Panie,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
仕事に応募する時
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
仕事に応募する時
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Punctele mele forte sunt...
Moje mocne strony to ...
自分の性格を説明する時
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Domeniul meu de bază este...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
仕事に個人的な興味がある時
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
仕事に個人的な興味がある時
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Stăpânesc foarte bine...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
流暢に話せる外国語を説明する時
Cunosc la nivel mediu...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
流暢に話せる外国語を説明する時
Am...ani de experienţă în domeniul...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ある分野での経験を説明する時
Sunt un utilizator experimentat de...
Biegle posługuję się programem/programami...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Abilităţi de comunicare excelente.
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Gândire deductivă.
Rozumowanie dedukcyjne
物事を素早く効率的に理解する能力
Gândire logică.
Logiczne myślenie
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Abilităţi analitice.
Zdolności analityczne
物事を詳細に評価する能力
Abilităţi interpersonale bune.
Zdolności interpersonalne
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Abilităţi de negociere
Zdolności negocjacyjne
他社とうまく交渉できる能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Umiejętność prezentacji
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
働きたい意思を改めて述べる時
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Referencje na żądanie.
推薦状を提供したいことを伝える時
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referencje na żądanie od ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Cu stimă,
Z wyrazami szacunku,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Cu sinceritate,
Z wyrazami szacunku,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Cu respect,
Z poważaniem,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Toate cele bune,
Pozdrawiam,
インフォーマル(親しい取引先)